Inloggen

04-04-2020: Voorjaarstelling

In 2010 is met de Nationale Wildteldag een start gemaakt met het inventariseren van wild- en faunasoorten. Ook dit voorjaar zal weer worden geteld. Door deze telinstructie te volgen worden in het hele land op uniforme wijze structureel telgegevens verzameld. Daardoor zijn ze onderling goed vergelijkbaar.

Wie organiseert wat?
Tellingen worden uitgevoerd door jagers en tellers en georganiseerd door WBE’s in samenwerking met de FBE’s. De Koninklijke Jagersvereniging coördineert de landelijke verzameling van gegevens.

Wanneer wordt geteld in 2019?
De voorjaarstelling wordt gehouden op zaterdag 6 april 2019.

Wat wordt geteld?

Wat wordt niet geteld op deze data?

Terug naar jachtagenda