Inloggen

Jagen in België

In België is de jacht gebonden aan openingstijden, deze zijn bedoeld om dieren te beschermen tijdens bijvoorbeeld het broedseizoen. Ook het verhandelen en vervoeren van wild is aan deze openingstijden gebonden, om stroperij tegen te gaan. Vlaanderen telt 39 diersoorten die onder de categorie wild vallen, voor de verschillende soorten gelden verschillende regels met betrekking tot de jacht. In de Ardennen worden drukjachten georganiseerd, voor meer informatie hierover kunt u onderstaande link raadplegen. Let wel op dat u over de juiste documenten beschikt alvorens hier aan deel te nemen. Heeft u tips voor andere bestemmingen voor jachtreizen in België, dan vernemen wij dat graag!