Inloggen

'Als je het schiet, eet je het op'

Op zaterdag 3 september verscheen er een artikel in de Telegraaf over het eten uit de vrije natuur, met jager Donald Buijtendorp (auteur van o.a.: ‘Samenleven met reeën’, en ‘Samenleven met zwijnen’.)

Hij is een voorstander van het verbeteren en uitbreiden van de jachtopleiding. Volgens hem moet er nog beter en nog nauwkeuriger wordt geschoten, en met meer begrip voor wat je met het dier doet nadat je het hebt geschoten.

In het artikel beschrijft Buijtendorp ook hoe het eten van wild steeds hipper wordt in het westen van Nederland. Hij pleit voor het afnemen van vlees bij plaatselijke jagers:

‘Er is nog een mogelijkheid naast poeliers: Wild op de Kaart, een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Jagers uit het hele land geven aan wat ze hebben geschoten. Jij maakt een afspraak met de jager zelf. Sneller kan het haast niet. Het is een enorm succes. Inmiddels zijn al ruim 400 jagers aangesloten. Je hebt gegarandeerd vers vlees, met de jager spreek je af welke delen je wilt hebben. Je zal in veel gevallen zelf aan het werk moeten met het vliezen of vrijmaken van het vlees. Maar dat is juist leuk om te doen.’

Zie ook www.wildopdekaart.nl.


Bron: Jagersvereniging | 05-09-2016

Terug naar jachtnieuws