Inloggen

Belangrijke oproep aan jagers in de provincie Flevoland (Noordoostpolder , Oostelijk- en Zuidelijk Flevoland)

Voorheen waren veel jagers in de Flevopolders “georganiseerd” via de Stichting Faunabeheer Flevoland (SFF). De stichting fungeerde min of meer ook als WBE. In de nieuwe wet Natuurbescherming die vanaf 1 januari 2017 van kracht wordt staat dat het wild-en faunabeheer georganiseerd wordt door drie partijen; de provincie Flevoland, de Faunabeheer Eenheid Flevoland (FBE) en, als uitvoerder van beleid en maatregelen, de WBE Flevoland (de jagers). De nieuwe wet eist dat de wildbeheereenheid de vereniging als rechtsvorm heeft.

Wordt lid van de nieuwe WBE Flevoland


De nieuwe in april 2016 opgerichte WBE Flevoland (een vereniging, waar alleen personen lid van kunnen zijn en geen rechtspersonen) staat voor een volstrekt onafhankelijke positie. De WBE Flevoland is er voor de jagers. De jagers die jagen via de SFF worden bij de nieuwe WBE Flevoland door de SFF aangemeld. De WBE Flevoland roept nu alle jagers op die jacht huren zonder tussenkomst van de SFF zich te melden om lid te worden van de WBE Flevoland. Vanaf 1 januari 2017 bent u als jachthouder immers verplicht lid te zijn van de WBE waar u jachthouder bent.

Ook diegenen die jagen op basis van uitsluitend een grondgebruikersverklaring roepen wij op om zich bij de wildbeheereenheid aan te melden.

Stuur een mailtje naar info@jagersvereniging.nl met de tekst “Ja, ik wil lid worden van de WBE Flevoland”

Je krijgt dan een formulier toegestuurd dat je ingevuld per mail weer terugstuurt. Verdere noodzakelijke correspondentie komt dan direct van de WBE Flevoland. De jaarlijkse contributie is vastgesteld op € 50,– per jaar en er is een eenmalig bedrag voor inschrijving van € 10,–.

Bron: Jagersvereniging | 07-11-2016

Terug naar jachtnieuws