Inloggen

Wijziging EU Vuurwapenrichtlijn nadert voltooiing: consequenties voor jacht zo klein mogelijk

Al enige tijd wordt binnen de Europese Unie gesproken over een aanpassing van de Vuurwapenrichtlijn. De aanleiding daarvoor is een voorstel van de Europese Commissie om de richtlijn te verscherpen. Dat voorstel houdt, zo meldde de Commissie, verband met de toenemende criminaliteit en terroristische acties. Een voor de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging onbegrijpelijk argument. Terrorisme en criminaliteit hebben niets van doen met de jacht en de schietsportbeoefening in Europa. Bovendien worden deze groepen met dat voorstel gestigmatiseerd en een schijnveiligheid gecreƫerd.

Semi-automatische wapens
Het aanvankelijke voorstel was een verbod op vrijwel alle semi-automatische wapens in de jacht en de schietsport. Mede door het werk van FACE, de koepelorganisatie van de Europese jagers, is dat voorstel is gelukkig nu van tafel. Er ligt inmiddels een door de Europese instellingen bereikt compromis. Dat compromis houdt in grote lijnen in dat er een magazijnbeperking gaat gelden voor semi-automatische geweren en pistolen. Het voorstel is nu om semi-automatische geweren in combinatie met een magazijn met een capaciteit van meer dan tien patronen, te verbieden (en semi-automatische pistolen met een magazijncapaciteit van meer dan twintig).

Deze wapens zouden dan volgens de Europese richtlijn verboden moeten worden zodra het magazijn in het wapen is ingebracht. Dat betekent dus dat de magazijnen niet verboden worden maar het wapen, zodra de begrensde magazijncapaciteit overschreden wordt. Vervolgens wordt aan de verschillende lidstaten de mogelijkheid geboden om op dit verbod een uitzondering te maken voor onder andere de jacht en de schietsport.

Goedkeuring van Europees parlement
Zoals gezegd, betreft het hier een bereikt compromis dat nog door het Europees Parlement moet worden goedgekeurd. Het is nog onzeker of het Parlement die goedkeuring zal geven; de afgelopen maanden is met enige regelmaat gebleken dat de meningen in de verschillende Europese lidstaten hierover zeer verdeeld zijn. Indien het Europees Parlement het compromis accordeert (en zoals vermeld, dat is nog niet zeker) moet binnen 15 maanden implementatie in de nationale wetgevingen van lidstaten volgen.

Op dat moment zal de Jagersvereniging, die op dit gebied nauw samenwerkt met de KNSA, de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie, in overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, pleiten voor een implementatie zodanig dat de consequenties voor de jacht en de schietsport zo klein mogelijk zijn.

Bron: Jagersvereniging | 10-01-2017

Terug naar jachtnieuws