Inloggen

Het Hoogzit Debat 2017

In het kader van de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseert de NOJG op maandag 20 februari aanstaande “Het Hoogzit Debat”. De NOJG heeft een aantal politieke partijen bereid gevonden om in het kader van de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen deel te nemen aan “Het Hoogzit Debat”, een verkiezingsbijeenkomst waarin politici ons willen vertellen waarvoor zij zich sterk willen maken, indien zij gekozen worden. Voor Jacht & Beheer, zijn er n.a.v. stellingen over natuurbeheer, door verschillende politieke partijen al reacties geschreven. Maar graag ziet de NOJG wat meer inhoud in de reacties van deze partijen over o.a. jacht, schadebestrijding en grondbeheer.

De NOJG wilt u niet onthouden, dat er ook politieke partijen zijn, die op voorhand al negatief op de stellingen reageerden. Dit waarschijnlijk vanwege het feit, dat er onvoldoende kiezersbelang was, dan wel dat zij natuurbeheer en/of het platteland met zijn specifieke problemen absoluut niet interessant vinden, of gewoon tegen jacht en natuurbeheer zijn. Naar de mening van de NOJG is dit een reden te meer om de partijen, die wél hun bijdragen van harte en uit volle overtuiging leverden, positief tegemoet te treden door op deze bijzondere avond aanwezig te zijn.  Daarom nodigt de NOJG u allen van harte uit om bij “Het Hoogzit Debat” aanwezig te zijn.

Een ieder is welkom: leden, niet-leden, jagers, agrariërs en alle andere belangstellenden.
Neem dus gerust uw buurman/vrouw, vriend en/of kennis ook mee.

Locatie:
Dorhout Mees
Strandgaperweg 30
8256 PZ Biddinghuizen
Aanvang 19.30 uur

NOJG | 13-02-2017

Terug naar jachtnieuws