Inloggen

Vacature voorzitter Faunabeheereenheid Limburg

De stichting Faunabeheereenheid Limburg (FBE Limburg) is de afgelopen jaren een onmisbare schakel gebleken in het traject van Nationaal Wettelijk kader (Flora- en Faunawet en Wet natuurbescherming), het Provinciaal Limburgs Faunabeleid en de coördinatie van de uitvoering van het faunabeheer in het veld, door invulling te geven aan het beperken dan wel voorkomen van schade en overlast veroorzaakt door in het wild levende dieren, en het bijdragen aan de verkeersveiligheid en de vliegveiligheid. In de regel zal getracht worden dieren weg te jagen of gewassen dan wel wegen zo te beschermen dat er geen belangrijke schade kan ontstaan. Soms zijn deze werende middelen echter niet toereikend, of kan de inzet ervan niet (meer) in redelijkheid worden verlangd, en moet er uiteindelijk ingegrepen worden in de populatie, waarbij het soms dan ook noodzakelijk kan zijn om een of meerdere dieren te doden.

In het bestuur van de FBE Limburg hebben diverse partijen welke direct betrokken zijn bij het beheren van populaties in het wild levende dieren zitting.

In het bestuur van de FBE Limburg zijn de volgende geledingen vertegenwoordigd:


Werkwijze van FBE Limburg:

Taken Faunabeheereenheid Limburg:


Vacature
Per direct zoekt de FBE Limburg een Voorzitter (m/v) die in staat is partijen bij elkaar te brengen voor breed gedragen besluiten.
Wij zijn op zoek naar iemand die bestuurlijk bevlogen is, en zich wil inzetten in een dynamisch werkveld waar grote maatschappelijke belangen én emoties aan de orde van de dag zijn.
Een ervaren, communicatief sterke bestuurder met een groot regionaal netwerk onder bestuurders, agrariërs en andere stakeholders. Iemand die zich onafhankelijk kan opstellen en alle belangen evenwichtig afweegt. Inzicht in en voeling met het werkveld (o.a. natuur, landbouw, jacht, politiek) is daarbij gewenst.

Wij zijn daarom op zoek naar iemand met de volgende eigenschappen:


De Voorzitter ontvangt voor vergaderingen en daaraan gerelateerde veldbezoeken vacatiegelden en een reiskostenvergoeding conform de ‘Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden 2012 Provincie Limburg’.

Geïnteresseerden kunnen hun reactie vóór 11 maart 2017 sturen naar:
Faunabeheereenheid Limburg
t.a.v. dhr. drs. A.F.M. Melissen
Postbus 960
6040 AZ Roermond
Of per e-mail: info@fbelimburg.nl

Bron: FBE Limburg | 20-02-2017

Terug naar jachtnieuws