• Decathlon - Online Jachtwinkel
 • Jagen App
 • Avanti Sport
 • Jaarlijkse telling van reeën op 31 maart en 1 april

  In veel provincies tellen op vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april de jagers van de lokale jagersverenigingen (wildbeheereenheden) samen met tellers van andere organisaties weer de reeën in hun werkgebied. Het tellen van de reeën in het gebied is voor de wildbeheereenheden een jaarlijks terugkerende activiteit. Ook in de provincie Utrecht wordt dit weekend geteld.

  ‘Ieder jaar tellen de jagers samen met andere tellers de aantallen reeën in hun werkgebied,’ zegt Jan Peter Spierenburg, woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging in de provincie Utrecht. ‘Jagers voelen zich verbonden met hun veld. Het tellen van verschillende diersoorten, waaronder reeën, maakt onderdeel uit van de vaste activiteiten. Het geeft ons een goed beeld van de ontwikkeling van de stand. Niet alleen de aantallen maar ook geslacht en leeftijdsopbouw. Tellen vindt plaats in samenwerking met andere vrijwilligers die zich verbonden voelen met het landschap. In deze provincie werkten we samen met medewerkers van natuurorganisaties en particuliere grondeigenaren.’

  De Provincie Utrecht heeft dertien wildbeheereenheden (WBE’s). In acht WBE’s worden reeën geteld. Iedere WBE besteedt gemiddeld bijna 270 uur aan de tellingen. De telgegevens worden door de WBE’s verzameld en ingevoerd in een database en aangeboden aan de Provinciale Faunabeheereenheid. Doel van een goed reewildbeheer is een gezonde reewildpopulatie, die past bij de voedsel- en rustmogelijkheden (draagkracht) in het gebied. Voorkomen van schade, aan land- bosbouw en verkeerveiligheid zijn een ander belangrijk aspect.

  De Faunabeheereenheid van de provincie bepaalt op grond van het vastgestelde Faunabeheerplan hoeveel reeën erin een bepaald gebied in een seizoen door jagers kunnen worden geschoten. In 2016 telden de jagers 2492 reeën. In vergelijking tot de afgelopen jaren is het aantal getelde reeën stabiel.

  Aanrijdingen
  Jaarlijks worden er in de provincie Utrecht tegen de 300 reeën aangereden. Jagers en wildbeheereenheden steken veel tijd en energie in het voorkomen van aanrijdingen. Dit doen zij door de hotspots te inventariseren en daar passende maatregelen te nemen. In samenwerking met de wegbeheerder worden dit jaar weer waarschuwingsborden geplaatst om automobilisten te attenderen op overstekend reewild.

  Daartoe bevoegde jagers assisteren bij aanrijdingen met wilde dieren. Met hun voor dit werk afgerichte hond zijn zij in staat om een aangereden dier op te zoeken en indien nodig uit het lijden te verlossen. Op jaarbasis besteden jagers en WBE’s hieraan 350.000 uur vrijwilligerswerk.

  Jagen en natuurbeheer
  Jagers zijn het grootste, opgeleide vrijwilligersnetwerk in het Nederlandse buitengebied. Jagers beheren een overschot aan predatoren, onderhouden het landschap, maken en plaatsen eendenkorven en tellen en monitoren de stand van de dieren. Hun vrijwillige inzet staat gelijk aan 13.000 fulltime banen op jaarbasis.

  Bekijk filmpje NL Jaagt over de reewildtelling, Ga naar YouTube

  Bron: Jagersvereniging | 31-03-2017

  Terug naar jachtnieuws
  • Aru Game Lodges
  • Stichting Jachtopleidingen Nederland
  • Zoobio.nl
  • Big Game Hunting Afrika
  • Bushcraftshop.nl
  • Jagen App
  • Vereniging Het Reewild
  • Waidmannsheil