• Jagersagenda & Jachtalmanak 2021
 • Decathlon - Online Jachtwinkel
 • Jagen App
 • Avanti Sport
 • Pluto Sport
 • Jagers in het groen, biotoopverbetering door en met jagers

  Met het project ‘Jagers in het groen’ is de Jagersvereniging gestart om biotoopbeheer door jagers op de kaart te zetten. Niet alleen bij jagers zelf maar ook bij niet-jagers. Samenwerken en kennis is de sleutel voor succesvol biotoopbeheer.

  De meeste jagers kennen het begrip biotoopbeheer wel. Niet alleen uit de jachtopleiding maar ook uit de praktijk. Ze passen biotoopbeheer ook regelmatig toe in hun jachtveld. Ook in dit magazine wordt hier regelmatig aandacht aan besteed. Het zijn niet alleen maatregelen voor bejaagbare soorten, maar ook maatregelen waar andere plant- en diersoorten van profiteren. Met als resultaat meer biodiversiteit en variatie in het veld. Naast akkerranden voor patrijzen behoren ook aanleg van poelen, knotten van wilgen, plaatsen van eendenkorven of nestbescherming tot biotoopmaatregelen. In het project ‘Jagers in het groen’ worden bijna 80 biotoopmaatregelen onderscheiden. Keuze genoeg dus.

  Waarom een project?
  De Jagersvereniging heeft het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) gevraagd het project ‘Jagers in het groen’ te organiseren. Dit bureau heeft veel ervaring met landbouw, landschap en natuur. Bovendien is het betrokken geweest bij het onderzoek ‘Waarde van de jacht’. In dat onderzoek is geïnventariseerd wat jagers globaal aan biotoopbeheer doen en hoeveel tijd ze hierin steken. Daaruit bleek ook dat er nog veel WBE’s zijn waar biotoopbeheer beperkt wordt toegepast. Soms omdat niet iedereen niet goed weet hoe je dat aanpakt.

  ‘Jagers in het groen is bedoeld om jagers inzicht te geven in de mogelijkheden en resultaten van biotoopbeheer en hoe dit het best aan te pakken. Na afloop van het project krijgen alle WBE’s op een eenvoudige manier de mogelijkheid om biotoopbeheer toe te passen. Dat scheelt veel uitzoekwerk.

  Lees het volledige artikel in De Jager #4 hieronder terug:


  Biotoop catalogus
  Onderdeel van het project is het maken van een biotoopcatalogus. Deze catalogus is een eenvoudig en praktisch gidsje waarin alle denkbare biotoopmaatregelen zijn beschreven en waarmee de jager direct aan de slag kan. Per maatregel wordt uiteengezet hoe de aanleg in zijn werk gaat, wat de kosten zijn, waar je materialen kunt bestellen en wat het oplevert. Wil een jager meer weten, bijvoorbeeld over de achtergronden van biotoopbeheer, dan zijn er allerhande biotoopgidsen zoals die van Paul Geurts. Zodra de gids gereed is zal deze op de website worden geplaatst.

  Biotoop op de kaart
  Iedereen kent intussen het project ‘Wild op de kaart’. Een interactieve kaart van Nederland met aanbieders van wild. Van jagers tot poeliers en restaurants. Dat zouden we graag ook voor biotopen willen oppakken. ‘Biotoop op de kaart’ kan een kaart van Nederland opleveren waar jagers aangeven waar biotoopverbetering heeft plaatsgevonden. Maar ook andere organisaties kunnen aansluiten, van knotgroep tot gemeenten of waterschappen. Eind 2017 willen we daar op inzetten. Doet u mee?

  Download Biotoopverbetering

  Bron: Jagersvereniging | 13-04-2017

  Terug naar jachtnieuws
  • Aru Game Lodges
  • Stichting Jachtopleidingen Nederland
  • Zoobio.nl
  • Big Game Hunting Afrika
  • Bushcraftshop.nl
  • Jagen App
  • Vereniging Het Ree
  • Waidmannsheil