• Decathlon - Online Jachtwinkel
 • Jagen App
 • Avanti Sport
 • Draagvlak  In de laatste week van april werd de Jagersvereniging door het actualiteitenprogramma Brandpunt gevraagd te reageren op een item over de gevolgen van de toenemende edelhertenpopulatie op de Veluwe. Op grond van de informatie die we van de programmamakers ontvingen, besloten we om niet uitsluitend in te zoomen op deze kwestie aangezien deze niet op zichzelf staat. Als gevolg van politieke keuzes of beleid van terreinbeherende organisaties nemen de populaties van sommige diersoorten een dusdanige omvang aan dat zij verworden tot ‘plaagsoorten’.

  De voorbeelden hiervan zijn genoegzaam bekend, denk bijvoorbeeld aan de overlast van (overzomerende) ganzen of de uitdijende populatie damherten in de Amsterdamse Waterleidingsduinen. Wat betreft die laatste soort: een meerderheid in de Amsterdamse gemeenteraad keerde zich jarenlang tegen beheer van deze soort, maar koos voor een schijnoplossing in de vorm van een uiterst kostbaar en wildonvriendelijk hekwerk.

  Intussen is het tij gekeerd. Men is tot het inzicht gekomen dat de onnatuurlijk hoge dichtheid van Dama dama heeft geleid tot een ecologische kaalslag. De faunabeheerders die de stand omlaag moeten brengen wacht nu een monsterklus, waar zij noch het publiek op zitten te wachten. En, zeg ik er voor de zekerheid maar even bij, ook de jagers niet. Deze vorm van ‘culling’ staat ver af van de weidelijke jacht die jagers en de Jagersvereniging voorstaan. Om dergelijke excessen te voorkomen pleit de Jagersvereniging voor bejaging van een soort op basis van de nationale wildlijst. Deze biedt namelijk zowel bescherming aan kwetsbare wildsoorten als de mogelijkheid van duurzame bejaging (en consumptie) van soorten waar er voldoende van zijn.

  De wetgever spreekt in dit verband van de verantwoordelijkheid van de jager voor een ‘redelijke wildstand’. Ofwel, verantwoord oogsten met oog voor de verschillende belangen, waaronder het voorkómen van schade en overlast. Ook sluiten we daarmee aan bij Europese regelgeving en nemen de administratieve en juridische lasten aanzienlijk af. En niet onbelangrijk: voor dergelijke duurzame bejaging van wildsoorten bestaat maatschappelijk draagvlak in tegenstelling tot schadebestrijding als gevolg van uit de hand gelopen populaties. De Jagersvereniging zal in de aanloop naar de nieuwe Omgevingswet blijven hameren op het invoeren van een nationale wildlijst. In het belang van mens én dier.


  Bron: Jagersvereniging | 01-06-2017

  Terug naar jachtnieuws
  • Aru Game Lodges
  • Stichting Jachtopleidingen Nederland
  • Zoobio.nl
  • Big Game Hunting Afrika
  • Bushcraftshop.nl
  • Jagen App
  • Vereniging Het Reewild
  • Waidmannsheil