• Jagersagenda & Jachtalmanak 2021
 • Decathlon - Online Jachtwinkel
 • Jagen App
 • Avanti Sport
 • Pluto Sport
 • Verhuur jachtrechten voormalige DLG-gronden aan Gelderse WBE’s in werking

  Na ruim anderhalf jaar beleidsvoorbereiding hebben Provinciale Staten Gelderland op 24 mei jongstleden met een grote meerderheid ingestemd met het besluit van Gedeputeerde Staten Gelderland om de jachtrechten op de voormalige DLG-gronden en andere provinciale gronden te verhuren aan wildbeheereenheden. Het gaat dan om zowel het recht tot het benutten van de 5 jachtwildsoorten (haas, fazant, wilde eend, konijn en houtduif) als de uitvoering van vrijstellingen en ontheffingen op de provinciale gronden voor een periode van 6 jaren. De verhuur vindt uitsluitend plaats aan de Gelderse wildbeheereenheden om alle belanghebbende jagers in staat te stellen om deze gronden aan hun jachtveld toe te voegen.

  Met dit besluit haakt de provincie aan bij de lijn die eerder met de Wet natuurbescherming door de landelijke wetgever. Daarin is vastgelegd dat wildbeheereenheden een grotere rol krijgen bij het uitvoeren van jacht, beheer en schadebestrijding en het maatschappelijk draagvlak daarvoor te verankeren op lokaal niveau.

  Besloten is om het volledige jachtrecht te verhuren voor een marktconforme prijs van € 10 per hectare, vermeerderd met BTW en éénmalige contractkosten op WBE-schaal, waarbij WBE’s zelf kunnen aangeven welke gronden daadwerkelijk bejaagbaar zijn voor haar leden.

  Protest Partij voor de Dieren mislukt
  Tijdens het overleg van de commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk Gebied en Wonen op 24 mei jl. deed de Partij voor de Dieren nog een aantal verwoede pogingen om het ‘Ja-mits besluit’ van Gedeputeerde Staten met een drietal moties terug te draaien naar een ‘Nee-tenzij beleid’. Dit lukte echter niet. De Provinciale Statenfracties en de verantwoordelijke gedeputeerde Markink (VVD) zijn het afgelopen jaar door de Jagersvereniging tijdens diverse werkbezoeken aan WBE’s goed geïnformeerd over het belang van de verhuur van deze gronden aan de WBE’s. Daarnaast had ook de FBE Gelderland eerder positief geadviseerd over deze verhuur.

  Met een grote meerderheid van stemmen (VVD (9), CDA (9), D66 (7), PvdA (6), CU (4), en SGP (3))van 38 stemmen vóór en slechts 16 tegenstemmen (SP, PVV, GL en de PvdD) werden alle moties van de Partij voor de Dieren verworpen.

  Contact met provincie
  WBE’s die in aanmerking willen komen voor het huren van jachtrechten op deze gronden kunnen hun verzoeken richten aan Gedeputeerde Staten Gelderland t.a.v. Inge van Dasselaar (i.van.dasselaar@gelderland.nl) en/of bij vragen bellen naar 026 – 359 82 41.

  Bron: Jagersvereniging | 28-06-2017

  Terug naar jachtnieuws
  • Aru Game Lodges
  • Stichting Jachtopleidingen Nederland
  • Zoobio.nl
  • Big Game Hunting Afrika
  • Bushcraftshop.nl
  • Jagen App
  • Vereniging Het Ree
  • Waidmannsheil