Inloggen

Afrikaanse varkenspest bij twee wilde zwijnen in Tsjechië aangetoond

In de Tsjechische regio Zlin is Afrikaanse varkenspest (AVP) aangetoond bij twee wilde zwijnen. Dit gebied ligt 80 km van de Oostenrijkse grens. Rond het gebied is een 10 km beperkingsgbied ingesteld.

AVP is een zeer besmettelijke ziekte voor alle varkens, tam en wild. Voor de mens vormt AVP geen gezondheidsrisico. De mens kan wel een rol spelen bij de verspreiding van het virus naar andere gebieden. Varkens kunnen niet ingeënt worden tegen Afrikaanse varkenspest. Het is moeilijk om AVP in een wilde zwijnenpopulatie te bestrijden en een uitbraak bij gehouden varkens heeft vergaande gevolgen voor de varkenssector. Vandaar dat het zeer belangrijk is om een introductie van het virus in Nederland tegen te gaan.

Besmettingsroutes
Een varken/wild zwijn kan op verschillende manieren worden besmet:

Preventieve maatregelen
Toeristen en mensen die in het veld komen kunnen het virus ongemerkt meenemen, bijvoorbeeld door het meenemen van varkensvlees/vleeswaren en varkensvleesproducten. Gooi nooit restanten van brood met varkensvleeswaren, of ander voedsel dat varkensproducten bevat, in de natuur. Ook al is de kans op overdracht via materialen niet heel groot, toch moet ook daar rekening mee gehouden worden. Het is dan ook belangrijk om deze zorgvuldig met water en zeep te reinigen en goed te laten drogen.

Jagers wordt geadviseerd de nodige hygiëne in acht te nemen. Hierbij moet gedacht worden aan zaken zoals:

Personen die varkens houden moeten contact met besmette varkens vermijden en hun wordt dan ook ten sterkste afgeraden om in besmette gebieden te gaan jagen. Het is overigens niet toegestaan om een geschoten wild zwijn mee te nemen uit een gebied waar een besmettelijke dierziekte zoals AVP heerst.

Bron: Dutch Wildlife Health Centre | 30-06-2017

Terug naar jachtnieuws