• Jagersagenda & Jachtalmanak 2021
 • Decathlon - Online Jachtwinkel
 • Jagen App
 • Avanti Sport
 • Pluto Sport
 • Status van de landelijke vrijstellingslijst – update 07-07

  Deadline
  Op woensdag 1 maart 2017 bleek dat in een aantal provincies geen jacht op basis van de landelijke vrijstelling meer plaats mocht vinden. Dit betekende dat hier geen kraai, kauw, konijn, Canadese gans, vos en houtduif gedood mochten worden. Dit was het gevolg van het ontbreken van vastgestelde faunabeheerplannen voor deze soorten. Voor 1 maart 2017 moesten alle faunabeheerplannen een paragraaf bevatten over jacht en vrijgestelde soorten. Deze deadline werd niet in alle provincies gehaald. In dit nieuwsbericht geven wij een overzicht van de huidige stand van zaken in de provincies.

  De Wet natuurbescherming bepaalt dat er alleen uitvoering gegeven mag worden aan de landelijke en provinciale vrijstellingsregeling wanneer dat conform een door Gedeputeerde Staten goedgekeurd faunabeheerplan gebeurt. In sommige provincies staan in het huidige (goedgekeurde) faunabeheerplan al regelingen voor soorten die op de landelijke en provinciale vrijstellingslijst staan.

  Een overzicht van de huidige stand van zaken (versie 07-07) vindt u hier.

  De soorten van de landelijke en provinciale vrijstellingslijst die niet in de huidige faunabeheerplannen als paragraaf opgenomen zijn, mogen met ingang van 1 maart 2017 niet meer gedood worden, totdat er voor die soorten een aanvullend faunabeheerplan door de Faunabeheereenheid is vastgesteld en door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd. Daarom moeten de Faunabeheereenheden voor die soorten die niet zijn opgenomen aanvullende paragrafen voor het faunabeheerplan voor de landelijke en provinciale vrijstelling vaststellen en laten goedkeuren door Gedeputeerde Staten.

  De Jagersvereniging betreurt het dat uitvoerders van regelgeving – in dit geval de jagers en WBE’s – met deze situatie werden geconfronteerd.

  Bron: Jagersvereniging | 07-07-2017

  Terug naar jachtnieuws
  • Aru Game Lodges
  • Stichting Jachtopleidingen Nederland
  • Zoobio.nl
  • Big Game Hunting Afrika
  • Bushcraftshop.nl
  • Jagen App
  • Vereniging Het Ree
  • Waidmannsheil