• Decathlon - Online Jachtwinkel
 • Jagen App
 • Avanti Sport
 • De grutto en ‘de SVP’

  Wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben ontdekt dat het ook dit jaar weer niet goed gaat met de grutto. De helft van de eieren komt maar uit en hooguit 1 op de 10 geboren kuikens wordt vliegvlug. En daarna is het ook nog niet pluis. Predatie door roofdieren speelt volgens hen een steeds grotere rol in de sterfte onder weidevogels. Dat is niet nieuw. Vanuit de Jagersvereniging is al eerder aangegeven dat de huidige predatiedruk over 10 jaar leidt tot een onomkeerbare afname van de grutto. Als het beleid niet fundamenteel wordt gewijzigd is onze nationale vogel in 2026 uitgestorven.

  De onderzoekers beweren dat stroomdraadjes rond weidevogelpercelen onvoldoende helpen. Is het niet de vos of steenmarter, dan is het de overvliegende zwarte kraai of bruine kiekendief die de boerenlandvogels belaagt. Een opmerkelijke conclusie van de onderzoekers is dat roofdieren buiten de weidevogelgebieden te weinig te eten hebben en dat daardoor extra predatie in die weidevogelgebieden ontstaat. Meer voedsel buiten de reservaten is kennelijk de oplossing om de grutto te redden.

  Stichting Voedselbank Predatoren (SVP)
  Tijd dus voor een nieuwe organisatie: de Stichting Voedselbank Predatoren (SVP). Laat die sponsoren door de Rendac uit het Friese Burgum, die in natura slachtafval en kadavers levert dat verspreid wordt over de landerijen. Daar zijn vast goede zaken te doen.

  Het is duidelijk dat de onderzoekers hun huiswerk niet hebben gedaan en kort van memorie zijn. Meer voedsel voor predatoren leidt tot hogere aantallen predatoren met meer nakomelingen en dus meer predatie. Dat is niet alleen basiskennis in de biologie, maar het bewijs daarvoor lag ook om de hoek. De muizenplaag in Friesland in 2014 heeft gezorgd voor enorm veel extra voedsel voor predatoren buiten de weidevogelgebieden. Dat leverde enorme aantallen predatoren op met veel nakomelingen. Groot was de verbazing van vogelonderzoekers dat de explosie aan roofdieren de jaren daarop z’n negatieve weerslag had op de weidevogels. Althans dat werd beweerd maar moet de komende jaren natuurlijk nog worden onderzocht.

  Hoe moeilijk is het om te erkennen dat verlaging van de predatiedruk het enige is dat op korte termijn helpt. Roepen dat we in de 70-er jaren wel erg verwend waren met weidevogels zoals de onderzoekers doen lijkt vooral op het indekken van het eigen ongelijk. Hoe anders wordt dat in Groningen aangepakt. Het in Europa unieke broedgeval van de steppenkiekendief in een graanakker was voor de werkgroep grauwe kiekendief direct aanleiding om vossen en marters buiten de deur te houden. Zij plaatsten snel een raster rond de nestlocatie. En met succes. Dat bewijst nogmaals dat afwezigheid van vossen en marterachtigen of in lage dichtheden grondbroeders echt kan helpen. Wie dat bestrijdt is tegen de grutto.

  Reageren?
  Mail naar ecologie@jagersvereniging.nl, of log in op Twitter of Facebook!

  Bron: Jagersvereniging | 04-08-2017

  Terug naar jachtnieuws
  • Aru Game Lodges
  • Stichting Jachtopleidingen Nederland
  • Zoobio.nl
  • Big Game Hunting Afrika
  • Bushcraftshop.nl
  • Jagen App
  • Vereniging Het Reewild
  • Waidmannsheil