• Jagersagenda & Jachtalmanak 2021
 • Decathlon - Online Jachtwinkel
 • Jagen App
 • Avanti Sport
 • Pluto Sport
 • Sta lokmiddelen toe bij jacht op landelijk vrijgestelde soorten

  Bij de jacht op soorten die landelijk zijn vrijgesteld mogen, in tegenstelling tot wat werd aangenomen, tóch geen lokmiddelen worden gebruikt. Hiermee komt de bescherming van oogst en weidevogels in het gedrang. De Federatie Particulier Grondbezit stuurt vandaag een brief aan staatssecretaris Van Dam met de dringende oproep lokmiddelen weer toe te staan.

  De uitvoering van populatiebeheer van landelijk vrijgestelde soorten is gedecentraliseerd naar de provincies. Tot op heden waren jachthouders in de veronderstelling dat lokvogels, lokgeluiden en lokvoer mochten worden ingezet bij de jacht op deze soorten (vos, houtduif, konijn, Canadese gans, kauw en kraai).

  Nu blijkt dat de uitvoeringsregelgeving van de Wet natuurbescherming het gebruik van lokmiddelen toch verbiedt. Zonder lokmiddelen is een effectieve bejaging echter niet of nauwelijks meer mogelijk. Er dreigt een forse toename van schade door met name duiven, kraaien en kauwen.

  Bescherming van gewassen maar ook van weidevogels komt nu in het geding. Reden voor de Federatie Particulier Grondbezit om staatssecretaris Van Dam dringend te verzoeken de uitvoeringsregelgeving op korte termijn aan te passen, zodat het gebruik van hulpmiddelen bij de jacht op genoemde soorten weer mogelijk wordt.

  De FPG adviseert de eigenaren-jachthouders om de jagers en wildbeheereenheden te blijven aanspreken bij populatiebeheer en dreigende wildschade, en schade te melden bij het Faunafonds.

  Bron: Federatie Particulier Grondbezit | 30-08-2017

  Terug naar jachtnieuws
  • Aru Game Lodges
  • Stichting Jachtopleidingen Nederland
  • Zoobio.nl
  • Big Game Hunting Afrika
  • Bushcraftshop.nl
  • Jagen App
  • Vereniging Het Ree
  • Waidmannsheil