• Buit 3 2019
 • Decathlon - Online Jachtwinkel
 • Jagen App
 • Augustus 2017: vogelgriep (HPAI H5N8) bij wilde vogels in Europa

  Eind augustus werd bekend dat in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt drie in het wild levende zwanen zijn doodgegaan door het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8. Dit vogelgriepvirus veroorzaakte afgelopen winter grote sterfte onder watervogels in Nederland en andere Europese landen. In verschillende landen werden toen ook enkele bedrijven en vogels van hobbydierhouders getroffen. Begin dit jaar nam de vogelsterfte sterk af, maar er is nog steeds virusactiviteit. In enkele Europese landen wordt nog steeds sporadisch vogelsterfte door H5N8 waargenomen, zoals nu in Duitsland. In augustus werd dit vogelgriepvirus ook vastgesteld bij twee knobbelzwanen en drie eenden in Zwitserland en bij twee knobbelzwanen in Engeland.

  Gehouden vogels
  Behalve bij wilde dieren werd in de periode mei -juli 2017 H5N8 ook incidenteel vastgesteld bij gehouden dieren in België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië en Luxemburg. Bij de uitbraak in Kreis Lippe (Duitsland), werd ook een besmette buizerd gevonden.

  Nederland
  In Nederland is de laatste maanden geen H5N8 meer bij vogels aangetroffen. Wel werd in mei het vogelgriepvirus H5N5 gevonden bij twee ganzen in de gemeente Utrecht.

  Meer informatie
  Actuele informatie over de situatie in Nederland is te vinden op de website van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA): https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep

  Informatie en kaartmateriaal met betrekking tot de situatie van vogelgriep in Europa is te vinden in de Radar Bulletins die uitgegeven worden door Bundesamt für Lebensmittelsicherheit BLV und Veterinärwesen und Friedrich-Loeffler Institut FLI.

  Blijf dode vogels melden
  In het kader van de vogelgriepmonitoring blijft het belangrijk dat vondsten van dode wilde vogels gemeld worden. Voor deze monitoring heeft de EU een lijst opgesteld met ‘doelsoorten’. In grote lijnen zijn de vogelsoorten die DWHC en Sovon graag gemeld krijgen voor het testen op vogelgriep: eenden, ganzen, zwanen, futen, rallen, reigers, meeuwen, steltlopers, kraaiachtigen en roofvogels.

  Meerdere dode watervogels -> bel NVWA
  Als 3 of meer dode watervogels (eenden, zwanen of ganzen) op dezelfde plaats worden gevonden, dan moet u contact opnemen met de NVWA (045 – 546 31 88). Om een goed beeld te krijgen van de sterfte in Nederland, verzoeken wij u om deze dieren ook te melden via DWHC en/of Sovon en bij opmerking aan te geven dat u contact heeft gehad met de NVWA.

  Overige dode vogels
  Als u minder dode watervogels of andere vogels vindt, dan kunnen deze worden gemeld via het DWHC meldingsformulier en/of via Sovon.

  Bron: Dutch Wildlife Health Centre | 31-08-2017

  Terug naar jachtnieuws
  • Aru Game Lodges
  • Stichting Jachtopleidingen Nederland
  • Big Game Hunting Afrika
  • Bushcraftshop.nl
  • Jagen App
  • Vereniging Het Reewild
  • Waidmannsheil