• Jagersagenda & Jachtalmanak 2021
 • Decathlon - Online Jachtwinkel
 • Jagen App
 • Avanti Sport
 • Pluto Sport
 • Antwoord staatssecretaris op Kamervragen VVD totaalverbod lokmiddelen – Update 01/09

  Op donderdagavond 31 augustus heeft staatssecretaris Martijn van Dam Kamervragen van Helma Lodders (VVD) over het gebruik van lokmiddelen beantwoord. Deze vragen werden ingediend nadat de Jagersvereniging op 17 augustus haar leden op de hoogte stelde van de uitspraak van het ministerie van Economische Zaken dat lokmiddelen bij de soorten van de landelijke vrijstellingslijst verboden zijn.

  In de beantwoording laat de staatssecretaris weten dat de ‘Regeling Natuurbescherming op de kortst mogelijke termijn’ zal worden gerepareerd. De staatssecretaris geeft niet aan om welke termijn het precies gaat.

  De staatssecretaris voegt er aan toe dat gedeputeerde staten van de provincie ter overbrugging tussentijds een ontheffing voor het gebruik van lokmiddelen kunnen verlenen. Ook laat de staatssecretaris in de beantwoording van de vragen weten, dat lokmiddelen voor bejaging van vos toegestaan zijn.

  De Jagersvereniging is blij met de toezegging dat de Regeling wordt aangepast. Het weer toelaten van imitatie lokvogels, lokfluiten en lokvoer via aanpassing van de Regeling en tijdelijke provinciale ontheffingen is de snelst mogelijke manier om weer tot een effectieve schadebestrijding te kunnen komen. De vereniging hoopt dat de termijn waarop de reparatie plaatsvindt inderdaad zo kort mogelijk wordt gehouden.

  Voor een duurzame reparatie moet het Besluit Natuurbescherming worden aangepast. Een dergelijke aanpassing vereist een langere procedure. In het Besluit zouden alleen die middelen gereguleerd moeten worden die volgens de Vogelrichtlijn in principe verboden zijn (verminkte levende lokvogels en bandopnameapparatuur). Voor de overige hulpmiddelen, waaronder ook de imitatie lokvogels, lokfluiten en lokvoer vallen, moet expliciet duidelijk worden gemaakt dat deze vrijelijk gebruikt kunnen worden.

  De Jagersvereniging houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen.

  Beantwoording Kamervragen, 31 augustus 2017: Download document

  Bron: Jagersvereniging | 01-09-2017

  Terug naar jachtnieuws
  • Aru Game Lodges
  • Stichting Jachtopleidingen Nederland
  • Zoobio.nl
  • Big Game Hunting Afrika
  • Bushcraftshop.nl
  • Jagen App
  • Vereniging Het Ree
  • Waidmannsheil