• Jagersagenda & Jachtalmanak 2021
 • Decathlon - Online Jachtwinkel
 • Jagen App
 • Avanti Sport
 • Pluto Sport
 • Meerderheid Europees Parlement roept op tot meer flexibele toepassing natuurbescherming

  Op woensdag 15 november 2017 heeft een meerderheid van het Europees Parlement gestemd voor een resolutie, die als aanvulling op het ‘Actieplan voor Natuur, Mens en Economie‘ dient. Het Actieplan werd vastgesteld in april 2017. Omdat dit op bepaalde onderdelen ontoereikend blijkt te zijn, werd woensdag 15 november 2017 een resolutie aangenomen die een meer pragmatische benadering van natuurbescherming mogelijk maakt. Dit zijn – voor Nederland – de belangrijkste punten van de resolutie.

  Mogelijkheden om beschermde status soorten te kunnen wijzigen
  Onderdeel van de resolutie is het verzoek aan de Europese Commissie om een procedure te maken die het mogelijk maakt om de beschermde status van soorten te wijzigen, wanneer aan het criteria ‘gunstige staat van instandhouding’ is voldaan. Hiermee kan beter tegemoetgekomen worden aan de verschillende belangen die spelen in het buitengebied. Een actueel Europees voorbeeld hiervan is de wolf, maar ook de bever zou – wanneer de doelstellingen bereikt zijn – beheerd moeten kunnen worden.

  Verzoek om adaptief populatiebeheer
  Tevens is gevraagd om in te zetten op ‘adaptief populatiebeheer’ voor watervogels. Dit betekent concreet dat beheer van diersoorten wordt afgestemd op de grootte van de populatie. Dit houdt in dat er duurzaam benut kan worden als de staat van instandhouding gunstig is, en een soort beschermd wordt als de staat ongunstig is.

  Verzoek evaluatie Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) op biodiversiteit
  Tot slot heeft het Parlement de Commissie verzocht om te evalueren wat de samenhang is tussen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en agrarische- en natuurbeheerdoelstellingen. Tevens is er een aanbeveling gedaan om inzet van grondeigenaren voor ‘groene en blauwe diensten’ (investeringen ten behoeve van natuur- en waterkwaliteit) marktconform te vergoeden. Dit is een belangrijk speerpunt van CDA Europarlementariër Annie Schreijer – Pierik.

  Lees het volledige persbericht op de website van FACE: European Parliament calls for a more flexible and adaptive approach to nature conservation

  Bron: Jagersvereniging | 22-11-2017

  Terug naar jachtnieuws
  • Aru Game Lodges
  • Stichting Jachtopleidingen Nederland
  • Zoobio.nl
  • Big Game Hunting Afrika
  • Bushcraftshop.nl
  • Jagen App
  • Vereniging Het Ree
  • Waidmannsheil