• Jagersagenda & Jachtalmanak 2021
 • Decathlon - Online Jachtwinkel
 • Jagen App
 • Avanti Sport
 • Pluto Sport
 • Vogelgriep in Biddinghuizen – gevolgen voor de jacht

  Op 8 december 2017 is er vogelgriep vastgesteld op een eendenhouderij aan de Alikruikweg in Biddinghuizen.

  Er zijn speciale maatregelen getroffen die van invloed zijn op de jacht:
  Binnen 10 km van het bedrijf in Biddinghuizen:
  Een kaartje van deze 10-kilometer-zone vindt u hier.
  In deze zone is de jacht op wilde watervogels verboden.
  In deze zone is het ook verboden te jagen indien daarbij wilde watervogels worden verstoord.
  Daarnaast is het in deze zone verboden om wilde watervogels te vangen. Ook is het verboden andere dieren te vangen waarbij wilde watervogels worden verstoord.

  De Jagersvereniging roept haar leden op zich terughoudend op te stellen. In de toelichting bij de beperkingsmaatregelen geeft het ministerie van LNV aan dat zij de maatregelen binnen de 10-kilometer-zone ziet als een verbod op de jacht. De jacht is wel toegestaan indien het het bevorderen van de veiligheid van het luchtverkeer, muskusrattenbestrijding, het voorkomen van schade door konijnen op industrieterreinen en/of wetenschappelijk onderzoek betreft.

  Buiten de 10-kilometer-zone:
  Buiten de 10-kilometer-zone geldt een vervoersverbod voor pluimvee, en een ophokplicht voor bepaalde vogelsoorten. De ophokplicht betreft niet de vogels waarmee gejaagd wordt (valkerij). Buiten de 10-kilometer-zone gelden geen beperkingen voor de jacht. De Jagersvereniging is verheugd dat het ministerie van LNV hiermee de argumentatie van de Jagersvereniging ten tijde van de vogelgriepuitbraak in 2016 volgt.

  Oproep aan jagers: maak melding van dode (water)vogels
  De Jagersvereniging roept haar leden op om dood gevonden (water)vogels te melden indien men meerdere dode watervogels (meer dan 3 eenden, zwanen of ganzen) op eenzelfde plaats vindt. Neem in dat geval contact op met de NVWA via 045 – 546 31 88.

  Het volledige bericht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, inclusief nuttige links, vindt u hier.

  Bron: Jagersvereniging | 08-12-2017

  Terug naar jachtnieuws
  • Aru Game Lodges
  • Stichting Jachtopleidingen Nederland
  • Zoobio.nl
  • Big Game Hunting Afrika
  • Bushcraftshop.nl
  • Jagen App
  • Vereniging Het Ree
  • Waidmannsheil