• Jagersagenda & Jachtalmanak 2021
 • Decathlon - Online Jachtwinkel
 • Jagen App
 • Avanti Sport
 • Pluto Sport
 • Nieuwe structuur voor jachthondenopleidingen en -proeven

  Op dinsdag 12 december 2017 hebben het Landelijk Bestuur en de Ledenraad van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging een besluit genomen over de nieuwe structuur voor de jachthondenopleiding en de jachthondenproeven. In de nieuwe structuur blijft de Jagersvereniging nauw betrokken bij de jachthondendiscipline. Een weidelijk jager moet immers kunnen beschikken over een goede jachthond.

  Het besluit voor een nieuwe structuur is het gevolg van de inventarisatie die de Jagersvereniging dit jaar heeft gemaakt van de jachthondensdiscipline in de verschillende provincies. Dat leverde een beeld op van grote onderlinge verschillen in organisatie, financiering en verantwoordelijkheden . Ook blijkt dat de huidige praktijk niet meer in lijn is met de bestuurlijke en financiƫle verantwoordelijkheden in de Jagersvereniging.

  Jachthondenopleiding
  In samenspraak met de provinciale jachthondencommisarissen en de trainingsgroepen zal de Jagersvereniging een erkenningssysteem voor trainingsgroepen opzetten. Dit heeft tot doel de kwaliteit van de opleidingen te borgen en op termijn te verhogen. Deze erkenning moet de (voor)jager helpen in zijn/haar keuze voor een goede jachthondenopleiding.

  Hoe de toekomstige trainingsgroepen precies worden vormgegeven zal mede worden bepaald door de invulling die de provincie wil geven. Sommige provincies willen de discipline onderbrengen in een provinciale stichting of vereniging; in andere provincies willen de trainingsgroepen elk voor zich bepalen welke organisatievorm ze kiezen. De Jagersvereniging zal daarin adviseren en ondersteunen met o.a. modelstatuten. Uiteraard is dit alleen van toepassing op die groepen die opereren onder de Provinciale structuur van de Jagersvereniging. Op deze manier brengen we de bestaande praktijk in lijn met de bestuurlijke verantwoordelijkheden en borgen we de betrokkenheid van de Jagersvereniging bij de jachthondenopleidingen en -proeven.

  Begin januari overlegt de Jagersvereniging met de provinciale jachthondencommisarissen over de vervolgstappen.

  Jachthondenproeven
  Het organiseren van Orweja-proeven blijft voorbehouden aan rasverenigingen en door de Jagersvereniging-erkende trainingsgroepen. Totdat de nieuwe organisatie is gerealiseerd, kunnen ook de huidige trainingsgroepen van de Jagersvereniging proeven blijven organiseren. Orweja blijft de criteria voor de proeven en de wedstrijden vaststellen. De Jagersvereniging wil, in overleg en samen met de Raad van Beheer, Orweja op korte termijn onderbrengen in een stichting. De directeuren van de Raad van Beheer en de Jagersvereniging zullen het bestuur vormen.

  Bron: Jagersvereniging | 15-12-2017

  Terug naar jachtnieuws
  • Aru Game Lodges
  • Stichting Jachtopleidingen Nederland
  • Zoobio.nl
  • Big Game Hunting Afrika
  • Bushcraftshop.nl
  • Jagen App
  • Vereniging Het Ree
  • Waidmannsheil