• Jagersagenda & Jachtalmanak 2021
 • Decathlon - Online Jachtwinkel
 • Jagen App
 • Avanti Sport
 • Pluto Sport
 • Friesland bestuurlijk weer op volle sterkte

  Per 25 januari 2018 beschikt de Jagersvereniging van de provincie Friesland over een nieuw en voltallig bestuur.

  Tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering in Wirdum werd op donderdagavond 24 januari Siebren Siebenga benoemd tot WBE-vertegenwoordiger in de Ledenraad en tevens aangesteld als voorzitter van het Friese bestuur. Het secretariaat zal worden uitgevoerd door Foppe Mulder en als penningmeester heeft de vergadering Piet Haarsma benoemd.

  Voor de woordvoering in de media en als eerste aanspreekpunt in de politiek zal voorzitter Siebenga het boegbeeld zijn, aangevuld met diverse vrijwilligers als het gaat om projectmatige PR en evenementen. Naast de bestuursleden zullen diverse adviseurs hun ondersteuning bieden, waaronder Eppie Heins als tweede vertegenwoordiger voor de WBE’s. Ook Jaap Boersma en Sape Dijkstra zullen vanwege hun stevige dossierkennis ingezet worden, waarvoor het bestuur hen zeer erkentelijk is.

  Een woord van dank gaat uit naar de oud-bestuursleden Frans Leeman (voorzitter), Jan Braaksma (secretaris) en Titus Symonsma (PR). De heren zijn op gepaste wijze bedankt voor hun jarenlange inzet.

  Reeds eerder was Jelle de Jong als vertegenwoordiger voor de leden in Friesland in de Ledenraad van de Jagersvereniging gekozen. Hij zat tot 24 januari als enige achter de bestuurstafel en heeft mede door zijn grote netwerk een waardevolle bijdrage geleverd aan de vorming van het nieuwe bestuur. Hij werd voor deze inzet hartelijk bedankt door de nieuwe voorzitter.

  Namens de Jagersvereniging feliciteren wij de nieuwe bestuursleden van harte met hun functie en wensen wij hen een succesvolle bestuursperiode toe.

  Bjorn van der Veen, regiomanager Friesland

  Bron: Jagersvereniging | 26-01-2018

  Terug naar jachtnieuws
  • Aru Game Lodges
  • Stichting Jachtopleidingen Nederland
  • Zoobio.nl
  • Big Game Hunting Afrika
  • Bushcraftshop.nl
  • Jagen App
  • Vereniging Het Ree
  • Waidmannsheil