• Decathlon - Online Jachtwinkel
 • Jagen App
 • Avanti Sport
 • Jagersvereniging provincie Zeeland wil provinciebrede aanpak van vossen

  Op aandringen van de Jagersvereniging provincie Zeeland is een onderzoek gestart naar de invloed van vossen op de rijke en traditionele Zeeuwse fauna. Bureau Wing heeft samen met ATKB een rapport van het onderzoek opgesteld met verontrustende resultaten. Niets doen leidt tot sterke achteruitgang en mogelijk het verdwijnen van Zeeuwse kustvogels of soorten die op de bodem broeden.

  Jagersvereniging provincie Zeeland betreurt het dat de Faunabeheereenheid met een advies komt dat in haar optiek geen oplossing van het probleem zal vormen. Heldere beleidskeuzes van Gedeputeerde Staten zijn noodzakelijk om de Zeeuwse biodiversiteit duurzaam te beschermen. De Faunabeheereenheid adviseert om middels lokaal maatwerk het probleem aan te pakken. Grote Zeeuwse gebieden worden dan al afgeschreven en buiten structureel vossenbeheer gehouden. Planmatig moet alles worden onderbouwd en het zal moeilijk worden om eventuele vergunningen en ontheffingen te krijgen die een gang naar een rechter zullen doorstaan.

  Om niet in een dergelijke bureaucratische valkuil te belanden, dringt Jagersvereniging provincie Zeeland aan op een provinciebrede aanpak. Zie hier voor het advies.

  De NOJG was bereid om dit advies en de voorstellen te steunen.

  Download dit bericht als .PDF.


  Bron: Jagersvereniging | 07-02-2018

  Terug naar jachtnieuws
  • Aru Game Lodges
  • Stichting Jachtopleidingen Nederland
  • Zoobio.nl
  • Big Game Hunting Afrika
  • Bushcraftshop.nl
  • Jagen App
  • Vereniging Het Reewild
  • Waidmannsheil