Inloggen

Statenvragen CDA Limburg over wilde zwijnen en varkenspest

Onder andere de nieuwssite van NOS meldt dat het CDA in Limburg Statenvragen heeft gesteld over onder andere: het risico van een uitbraak van Afrikaanse Varkenspest, het voorkomen van zwijnen buiten de leefgebieden Meinweg en Meerlebroek en de bereidheid om jagers en wildbeheereenheden meer ruimte en middelen te geven om wilde zwijnen te bejagen. Ook vraagt CDA Limburg naar de status van medewerking van alle betrokken partijen om een uitbraak te voorkomen.

Situatie Limburg: van 9 zwijnen in 2000 naar 915 in 2017
De provincies zijn verantwoordelijk voor het faunabeheer van wilde zwijnen. In Limburg zijn de gebieden Meinweg en Meerlebroek aangewezen als gebieden waar wilde zwijnen mogen voorkomen. Elders in Limburg geldt het zogenaamde ‘nulstandsbeleid’.

De aantallen wilde zwijnen nemen in de provincie razendsnel toe. In 2000 werden 9 wilde zwijnen gedood, in 2017 waren dat er 913 zwijnen en vanaf het begin van het jaar zijn dat er reeds 170. Het gaat hierbij om het totaal van aangereden en geschoten wilde zwijnen.

Wat doet de Jagersvereniging in Limburg?
In samenwerking met Stichting Servicebureau Wildbeheereenheden Limburg (SSWL) heeft de Jagersvereniging Limburg in het najaar van 2017 alle lokale Limburgse jagersverenigingen (WBE’s) gesproken. In de komende maanden zullen verbetervoorstellen voor het beheer van zwijnen aan Gedeputeerde Staten worden gepresenteerd. Ook zullen de WBE’s alle lokale stakeholders in hun gebied uitnodigingen om deze verbetervoorstellen voor hun werkgebied te bespreken en door te voeren.

Standpunt Jagersvereniging over nulstandsgebieden
Vanuit België en Duitsland trekken edelherten en wilde zwijnen steeds vaker Nederland binnen. Deze uitbreiding van het leefgebied vindt overal in Europa plaats en is een natuurlijk proces. Een aantal provincies onderzoekt de mogelijkheid om de verspreiding van grofwild buiten de huidige leefgebieden toe te laten: door grofwild te gedogen of via uitbreiding van leefgebieden. De Jagersvereniging presenteert hieronder haar standpunt hoe om te gaan met het nulstandbeleid voor grofwild.

Standpunt van de Jagersvereniging


Schriftelijke vragen naar aanleiding van artikel in De Limburger 'Varkenspest is tijdsbom'
Download de Statenvragen van CDA Limburg

Bron: Jagersvereniging | 08-02-2018

Terug naar jachtnieuws