• Jagersagenda & Jachtalmanak 2021
 • Decathlon - Online Jachtwinkel
 • Jagen App
 • Avanti Sport
 • Pluto Sport
 • Jagersvereniging roept Gelderland op: vermarkt ganzenvlees van wilde ganzen uit de provincie!

  Vanavond wordt door de Provinciale Staten van Gelderland onder andere gesproken over de Gelderse voedselvisie. In het licht daarvan vraagt de Jagersvereniging aandacht voor het juist vermarkten van het ganzenvlees van geschoten wilde ganzen. De provincie heeft reeds een lange geschiedenis met het verwerken van wild van grotere wildsoorten uit de provincie: hert, wild zwijn en ree. Het vlees van geschoten wilde ganzen verdient een zelfde waardering als hoogwaardig, uniek en lokaal product en de provincie kan daar een bijdrage aan leveren.


  In de provincie Gelderland worden veel ganzen geschoten om schade aan landbouw en verdere toename van ganzen te voorkomen. Deze activiteiten van jagers zijn direct van toegevoegde waarde voor de provincie, omdat de provincie aan de lat staat voor het uitkeren van schadevergoedingen aan grondeigenaren als gevolg van landbouwschade.


  In andere provincies hebben diverse (kleine) ondernemers reeds veel ervaring opgebouwd met het verwerken en aanbieden van vlees van grotere hoeveelheden wilde ganzen. Kenmerkend voor hun aanpak is de opzet van een goed werkende keten (van jager naar verwerker naar verkooppunt of horeca, etc) als ook het aanbieden in makkelijk te verwerken producten: ganzengehaktbal, ganzenkroket, ganzenworst.


  De Jagersvereniging zou graag zien dat dat ook in Gelderland van de grond komt. Daarom biedt zij de provincie Gelderland aan haar netwerk in te zetten zodat de provincie in contact kan komen met deze ondernemers en kan leren van hun ‘best practices’. Binnenkort zal zij de Staten hierover per brief informeren.


  Wat wil de Jagersvereniging?
  Landelijk pleit de Jagersvereniging voor de mogelijkheid om ganzen in de winterperiode te bejagen. Daarmee voorkomt men overbodige regelgeving voor jagers en is de buitentemperatuur perfect om het geschoten wild de eerste uren na het schieten te bewaren.

  Scharrelvlees
  Ganzenvlees is een prachtig product; het is 100% scharrelvlees. Echter, omdat het een relatief nieuwe wildsoort is en bekendheid met het product nog niet groot is, is het belangrijk om het vlees van wilde ganzen op een goede en makkelijk toegankelijke manier onder de aandacht van inwoners te brengen.

  Nederlander geïnteresseerd
  Het onderzoek van de Jagersvereniging uit 2015 en 2017 laat zien dat een meerderheid (56% resp. 53%) positief staat ten opzichte van het benutten van wild uit het landschap. Een kleine deel van de Nederlanders is tegen (2017: minder dan 7%) en de rest is neutraal. De volledige onderzoeken uit 2015 en 2017 zijn via de site te downloaden.

  Ook in de poll die op dinsdag 20 februari op de site van de Gelderlander verscheen, stemde 68% positief op de stelling ‘Ik zou best ganzenvlees willen eten’.

  Om die reden startte de Jagersvereniging enkele jaren geleden Wild op de Kaart: de enige kaart waarop de Nederlander kan zien waar hij wild kan eten en kan kopen. Hierop staan ook 200 jagers die kleine hoeveelheden geschoten wild ‘in de keten’ kunnen brengen. Dit is één van de best bezochte onderdelen van de website.

  Regio Food Valley
  Gelderland profileert zich al enige tijd op het gebied van duurzaam eten. Zo werken acht Gelderse gemeenten samen in de Regio Food Valley; hun ambitie is om de internationale topregio voor kennis en innovaties op gebied van gezonde en duurzame voeding te worden. Het vermarkten van wild uit de regio past daar, aldus de Jagersvereniging, prima in.

  Bron: Jagersvereniging | 21-02-2018

  Terug naar jachtnieuws
  • Aru Game Lodges
  • Stichting Jachtopleidingen Nederland
  • Zoobio.nl
  • Big Game Hunting Afrika
  • Bushcraftshop.nl
  • Jagen App
  • Vereniging Het Ree
  • Waidmannsheil