• Decathlon - Online Jachtwinkel
 • Jagen App
 • Avanti Sport
 • Jagers en grondeigenaren kleuren landschap; zaai biotoopmengsel in!

  Voor het derde jaar op rij roept de Jagersvereniging haar leden en grondeigenaren in het land op om op overhoekjes, wildweides en akkerranden biotoopmengsels in te zaaien. Deze zaadmengsels zijn er te kust en te keur. Voor degenen die aan de slag willen met een mengsel dat goede resultaten oplevert en het op nagenoeg elke grondsoort doet, ontwikkelde de Jagersvereniging samen met SBNL Natuurfonds een eigen mix: het Jagersvereniging-mengsel.

  Voor maximale kans op succesvolle groei en bloei is gekozen voor een mengsel van soorten die het op vrijwel iedere grondsoort goed doen: gele mosterd, phacelia en boekweit. Deze samenstelling wordt – op grond van praktijkonderzoek – ook aanbevolen door de Engelse wildbeheerorganisatie Game Conservancy. In totaal is in 2017 ruim 1.200 kilo van het biotoopmengsel verkocht. Het jaar daarvoor was dat nog 1.000 kilo. Wat wordt het in 2018? Overigens staat 1.200 kilo garant voor een twee meter breed bloemenlint van 120 kilometer lengte!

  Voor welke soorten?
  De om zijn hoge nectarproductie ook wel ‘bijenbrood’ genoemde phacelia wordt druk bezocht door hommels, honingbijen en andere insecten. De insecten die deze plant aantrekt vormen op hun beurt voedsel voor jonge patrijzen en fazanten. De gele mosterd zorgt niet alleen voor voedsel (haas, ree) maar ook voor dekking. Bovendien komen fazanten, patrijzen en diverse akkervogels zoals gorzen, leeuweriken en putters in het najaar af op de rijpe zaden van de mosterd en de boekweit.

  Ervaringen met het zaadmengsel
  Eind 2017 vroegen we onze leden hoe zij het mengsel hebben ervaren. Dit zijn de belangrijkste conclusies: de inzaai vond overwegend plaats in april/begin mei, waarbij de verhouding zandgrond- klei ongeveer gelijk was. Meest aangetroffen wildsoort was het ree, gevolgd door haas en fazant. Uit de reacties bleek dat het zaad, ongeacht het bodemtype en ondanks het droge voorjaar, over het algemeen vlot opkwam, waarna een goede bloei volgde die de nodige insecten aantrok. Ook gaf het gewas voldoende dekking. Opgemerkt werd dat voor een geslaagde teelt de grond goed bemest en losgemaakt moet worden.

  Bestel rechtstreeks bij leveranciers
  U kunt de leveranciers van het Jagersvereniging-biotoopmengsel hier vinden.

  Bron: Jagersvereniging | 22-02-2018

  Terug naar jachtnieuws
  • Aru Game Lodges
  • Stichting Jachtopleidingen Nederland
  • Zoobio.nl
  • Big Game Hunting Afrika
  • Bushcraftshop.nl
  • Jagen App
  • Vereniging Het Reewild
  • Waidmannsheil