• Decathlon - Online Jachtwinkel
 • Jagen App
 • Avanti Sport
 • Nieuwe ontheffing populatiereductie grauwe gans in Utrecht beschikbaar – FBE Utrecht

  Per 1 maart beschikt de Faunabeheereenheid Utrecht wederom over een ontheffing die het mogelijk maakt om grauwe ganzen in het kader van populatiereductie met het oog op het voorkomen van belangrijke schade aan gewassen te doden in de periode van 1 maart tot 1 november.

  Het verlenen van deze nieuwe ontheffing was noodzakelijk aangezien de Raad van State (RvS) de eerder voor dit doel afgegeven ontheffing, eind oktober 2017 had vernietigd. De hoogste bestuursrechter in ons land was immers van oordeel was dat de bewuste ontheffing onvoldoende was onderbouwd. Zo was, naar haar mening, niet aangetoond dat er geen andere bevredigende oplossing voorhanden is dan het doden van beschermde dieren en bovendien was zij van oordeel dat er onvoldoende relatie bestaat tussen de populatie ganzen en de omvang van de schade.

  In de afgelopen periode is door alle (maatschappelijke) organisaties en partijen verbonden aan het Projectteam Ganzen Utrecht (PGU) hard gewerkt om aan deze door de RvS geconstateerde tekortkomingen tegemoet te komen. Hoewel geen eenvoudige opgave, zijn wij tevreden met het eindresultaat: een nieuwe en op uitvoering gerichte ontheffing met een naar ons oordeel adequate motivatie.

  De nieuwe ontheffing staat het o.m. toe om:

  grauwe ganzen te doden in het gehele werkgebied van de Faunabeheereenheid Utrecht in de periode: 1 maart tot 1 november;
  m.b.v. het middel geweer, zijnde hagel- en kogelgeweer;
  vanaf 1 uur voor zonsopkomst tot 1 uur na zonsondergang;
  gebruik van deze ontheffing is ook toegestaan op zondagen, paasdagen, pinksterdag en Hemelvaartsdag evenals in een veld dat niet voldoet aan de in art. 3. 12 Besluit natuurbescherming gestelde eisen m.b.t. de afmetingen;
  gebruik van imitatie- en lokvogels, lokvoer en lokfluiten is toegestaan;
  gebruik van het middel geweer is toegestaan vanaf of vanuit een stilstand motorvoertuig of een vaartuig met een snelheid van minder dan 5 km/u;

  Bron: Jagersvereniging | 02-03-2018

  Terug naar jachtnieuws
  • Aru Game Lodges
  • Stichting Jachtopleidingen Nederland
  • Zoobio.nl
  • Big Game Hunting Afrika
  • Bushcraftshop.nl
  • Jagen App
  • Vereniging Het Reewild
  • Waidmannsheil