• Jagersagenda & Jachtalmanak 2021
 • Decathlon - Online Jachtwinkel
 • Jagen App
 • Avanti Sport
 • Pluto Sport
 • Vossen in Zeeland bedreiging kust- en akkervogels  Middels een brief aan het college van Gedeputeerde Staten heeft Jagersvereniging Provincie Zeeland aangedrongen op vossenbestrijding in heel Zeeland om kwetsbare kust- en akkervogels te beschermen. Een afschrift van deze brief is aan alle Statenleden gestuurd.

  Vrijdag 9 maart zal in de commissievergadering door diverse Statenleden hiervoor aandacht worden gevraagd. Gedeputeerde Staten zijn aan zet en zullen tot een afweging moeten komen. Wordt er gekozen voor kenmerkende Zeeuwse natuur waarin een vos geen rol van betekenis speelt of wordt gekozen voor een natuur die elders in ons land ook rijkelijk voorkomt en waarin de vos een dominante plaats inneemt?

  Daarnaast kan gekozen worden tussen beleid of bureaucratie. Beleid is gebaseerd op duidelijkheid in heel Zeeland terwijl de bureaucratische benadering een gebiedsgerichte uitwerking vergt. Bureaucratie leidt ook tot onzekerheid over de wijze waarop beheer van vossen mogelijk is.

  Veel partijen hebben het altijd over vermindering van bureaucratie. Het is nu de kans voor die partijen om te laten zien dat ze daar op willen sturen. We houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.


  Bron: Jagersvereniging | 09-03-2018

  Terug naar jachtnieuws
  • Aru Game Lodges
  • Stichting Jachtopleidingen Nederland
  • Zoobio.nl
  • Big Game Hunting Afrika
  • Bushcraftshop.nl
  • Jagen App
  • Vereniging Het Ree
  • Waidmannsheil