• Jagersagenda & Jachtalmanak 2021
 • BioAmmo
 • Decathlon - Online Jachtwinkel
 • Jagen App
 • Avanti Sport
 • Pluto Sport
 • Jagersvereniging Limburg overhandigt aanbevelingen voor bejaging van wilde zwijnen aan de gedeputeerde

  In 2017 hebben GS Limburg subsidie verleend aan de gezamenlijke wildbeheereenheden (WBE’s) in Limburg voor een project met als doel de populatiereductie van het wilde zwijn in Limburg efficiënter uit te kunnen voeren. Het project is aangestuurd door de Stichting Servicebureau Wildbeheereenheden Limburg (SSWL). In het 1e deel van het project zijn alle WBE’s een op een in opdracht van de SSWL geïnterviewd. Onderstaande aanbevelingen zijn een compilatie van de door de WBE’s aangedragen ervaringen en verbetervoorstellen.

  De aanpak van het project en de daaruit voortvloeiende verbetervoorstellen worden door het provinciebestuur van de Jagersvereniging namens de WBE’s aangeboden en besproken met GS. Daarna worden deze ook gepresenteerd aan de overige partners in de Faunabeheereenheid (FBE) Limburg met de bedoeling dat alle in de FBE samenwerkende partijen zich committeren aan de aanbevelingen van de SSWL die uit deze inventarisatie voortkomen en door de provinciale afdeling van de Jagersvereniging zijn overgenomen.


  Bron: Jagersvereniging | 16-03-2018

  Terug naar jachtnieuws
  • Aru Game Lodges
  • Stichting Jachtopleidingen Nederland
  • Zoobio.nl
  • 4WD Magazine
  • Big Game Hunting Afrika
  • Bushcraftshop.nl
  • Jagen App
  • Vereniging Het Ree
  • Waidmannsheil