• Jagersagenda & Jachtalmanak 2021
 • Decathlon - Online Jachtwinkel
 • Jagen App
 • Avanti Sport
 • Pluto Sport
 • Noord-Brabant kiest nieuwe voorzitter

  Na de overgang van de Jagersvereniging naar een nieuwe structuur met o.a. een ledenraad, heeft Jolanda Kroot aantal jaren als voorzitter de Brabantse jagers op Provinciaal niveau vertegenwoordigd. Namens de leden was zij één van de Brabantse vertegenwoordigers in de ledenraad. Zij heeft er voor gezorgd dat naar ons jagers op het provinciehuis werd geluisterd. Onze voorstellen zijn dan ook op een goede manier in het beleid verwerkt.

  Jolanda is bezig geweest met het aanhalen van de contacten met de WBE’s in Noord-Brabant. Inmiddels had zij de helft van de 55 WBE’s bezocht. Echter haar nieuwe functie bij de faunabeheereenheid Noord-Brabant is niet te verenigen met een gezichtsbepalend voorzitterschap van de jagersvereniging. Dit is dan ook de reden geweest dat zij het bestuur gevraagd heeft om voor haar een opvolger te zoeken.

  Het bestuur heeft Joost Ploos van Amstel bereid gevonden om het voorzitterschap en de plaats die Jolanda in de Ledenraad vervult over te nemen. Op de ALV van 28 maart is dit voorstel dan voorgelegd aan de ALV. Unaniem is dit bestuursvoorstel overgenomen.


  Joost Ploos van Amstel

  Wij zijn blij dat Joost de belangen van jagend Noord-Brabant wil gaan behartigen en wij bedanken Jolanda voor haar tomeloze inzet en wensen haar heel veel succes met haar functie bij Faunabeheereenheid Noord-Brabant.

  Bron: Jagersvereniging | 06-04-2018

  Terug naar jachtnieuws
  • Aru Game Lodges
  • Stichting Jachtopleidingen Nederland
  • Zoobio.nl
  • Big Game Hunting Afrika
  • Bushcraftshop.nl
  • Jagen App
  • Vereniging Het Ree
  • Waidmannsheil