Inloggen

Laser beperkt effectief voor verjaging ganzen

Lasers blijken de schade die ganzen in de zomer aan grasland in de landbouw veroorzaken te beperken. In de winter is geen vermindering van de schade waargenomen. Op grotere schaal vermindert de inzet van lasers echter de gewasschade niet, maar zorgt het alleen voor een verschuiving ervan naar andere percelen.

Dit blijkt uit een landelijke praktijkproef die BIJ12 in 2016 en 2017 heeft laten uitvoeren. De verjagende werking van de laser bleek daarnaast sterk weersafhankelijk. Zo is op zonnige dagen aanvullende verjaging nodig om schade te voorkomen of te bestrijden.

Lasertechniek effectief en diervriendelijk?
Doel van de studie was om na te gaan of de lasertechniek effectief en diervriendelijk kan worden ingezet om schade veroorzaakt door ganzen in de landbouw structureel te verminderen. Daarbij is onderzocht in hoeverre de ganzen wennen aan de lasers. Naast de feitelijke verjagingsproeven, zijn ook ervaringen van lasergebruikers verzameld en is een kostenbatenanalyse uitgevoerd voor de aanschaf en het gebruik van de lasertechniek in de agrarische bedrijfsvoering. Verder is vanwege de veiligheidsrisico’s van de lasers een risicoanalyse uitgevoerd en is nagegaan wat er bekend is over de gezondheidseffecten van lasers op vogels.

Achtergrond laseronderzoek
Ganzen veroorzaken vraatschade aan landbouwgewassen. De provincies keren aan de getroffen agrariërs een tegemoetkoming uit voor deze schade. In het provinciale beleid staat het voorkomen van de schade voorop, gevolgd door bestrijding en als laatste wordt overgegaan tot tegemoetkoming van de schade die redelijkerwijs niet voor rekening van de agrariër behoort te komen.

Verder lezen


Bron: Bij12.nl | 17-05-2018

Terug naar jachtnieuws