• Decathlon - Online Jachtwinkel
 • Jagen App
 • Avanti Sport
 • Meer dan 900 biotoopprojecten – Biotoop op de Kaart groeit door!

  Afgelopen week is het 900ste biotoopproject aangemeld op www.biotoopopdekaart.nl. In april dit jaar is de Jagersvereniging gestart met een website waarop iedereen kleine en grote biotoopprojecten kan aanmelden op een kaart. De bedoeling is om op deze manier zichtbaar te maken dat jagers en andere natuurliefhebbers heel veel doen aan verbetering van het landschap en biotopen. Aanleg van poelen, hakhout, bloemrijke akkerranden, aanplant van bomen, weidevogelbescherming, eendenkorven plaatsen of opsporen van reekalveren met of zonder drone, het zit er allemaal al in. Met meer dan 50 typen maatregelen is er in iedere WBE of jachtveld altijd wel wat te melden. Jagers die de locatie niet precies willen melden kunnen die vervagen. De exacte plek is niet zo belangrijk, wel de inzet waar jagers zich mee bezig houden.

  Nog niets gemeld? Dan vragen we u om een poging te wagen. Misschien is uw project wel het duizendste project dit jaar. In dat geval ontvangt u een gratis eendenkorf!

  Dit najaar gaan we ook de boer op. Gemeenten, waterschappen, landschapsorganisaties, boeren en anderen vragen we om mee te helpen hun projecten te delen. Hiervoor wordt een folder gemaakt en een aparte nieuwsbrief ontwikkeld. We houden u op de hoogte.

  Meld uw biotoopproject ook aan: Biotooprojecten.nl

  Bron: Jagersvereniging | 06-07-2018

  Terug naar jachtnieuws
  • Aru Game Lodges
  • Stichting Jachtopleidingen Nederland
  • Zoobio.nl
  • Big Game Hunting Afrika
  • Bushcraftshop.nl
  • Jagen App
  • Vereniging Het Reewild
  • Waidmannsheil