• Jagersagenda & Jachtalmanak 2021
 • Decathlon - Online Jachtwinkel
 • Jagen App
 • Avanti Sport
 • Pluto Sport
 • Provincie Zuid-Holland licht burgers voor over ganzenbeheer

  Provincie Zuid-Holland wil het publiek voorlichten over nut en noodzaak van het beheer van de ganzenpopulatie in Zuid-Holland. Naar aanleiding hiervan geeft de provincie op hun website uitleg over natuurbeheer en publiceert de veelgestelde vragen over de gans in Zuid-Holland.

  Positief
  De jagers in Zuid-Holland zijn blij met deze informatie die de provincie naar haar burgers communiceert. De situatie rondom ganzen wordt op deze manier duidelijk voor het voetlicht gebracht waardoor de jagers zich gesteund voelen bij de uitvoering van het Faunabeheerplan.

  “Er wordt veel gepubliceerd rondom dit onderwerp met een vaak weinig feitelijke maar vooral activistisch karakter. Dat doet geen recht aan het maatschappelijk probleem en de inspanningen die worden verricht door de jagers om hier iets aan te doen. Deze inspanning wordt daarom zeer op prijs gesteld. We voelen dit als een steun in de rug”, zegt Wilfried van Wilgen, voorzitter Jagersvereniging Zuid-Holland.

  Jagers in Zuid-Holland ondervinden veel last van activisten die zich hinderlijk en bedreigend opstellen richting jagers. De provincie wil meer draagvlak en begrip kweken voor het beheer van ganzen en een antwoord geven op de eenzijdige berichtgeving van de dieren beschermingsorganisaties.

  Ganzenbeleid
  De provincie streeft naar evenwicht in de populaties en weegt doorlopend belangen van natuur en samenleving af. Waar nodig neemt de provincie maatregelen. In geval van (dreigende) schade of overlast maakt de provincie in beginsel gebruik van diervriendelijke methodes, zoals verplaatsen of verjagen. Een ontheffing voor het bejagen van een soort wordt pas verleend, als er grote schade is of dreigt aan bijvoorbeeld gewassen, als er een risico bestaat voor verkeersveiligheid of volksgezondheid of als er grote schade is of dreigt aan flora en fauna. De ontheffingsaanvraag om een beschermde diersoort te doden, moet altijd zeer zorgvuldig onderbouwd en afgewogen worden.

  De Faunabeheereenheid Zuid-Holland en de provincie Zuid-Holland hebben afspraken gemaakt over het ganzenbeleid. Hierbij wordt een evenwicht gevonden tussen de aanwezige aantallen ganzen in de provincie en de schade die zij aan natuur, recreatiegebieden en landbouwgewassen toebrengen.

  Bron: Jagersvereniging | 06-09-2018

  Terug naar jachtnieuws
  • Aru Game Lodges
  • Stichting Jachtopleidingen Nederland
  • Zoobio.nl
  • Big Game Hunting Afrika
  • Bushcraftshop.nl
  • Jagen App
  • Vereniging Het Ree
  • Waidmannsheil