• Jagersagenda & Jachtalmanak 2021
 • Decathlon - Online Jachtwinkel
 • Jagen App
 • Avanti Sport
 • Pluto Sport
 • Informatie over Afrikaanse varkenspestbesmetting bij wilde zwijnen in België

  Op 13 september is door de Belgische overheid een besmetting gemeld bij enkele wilde zwijnen. Het gaat om drie dode dieren en een jong verzwakt dier. Deze vondst is gedaan in regio Étalle in de provincie Luxembourg in de Ardennen.

  Dit is een onverwachte en teleurstellende ontwikkeling. De bron van besmetting is niet bekend, maar gezien de afstand tot andere besmette gebieden in EU lidstaten ligt ook hier menselijk handelen als oorzaak van de verspreiding het meest voor de hand.

  De Belgische Chief Veterinary Officer heeft laten weten dat het beheer van wilde zwijnen bij de regio’ s ligt en niet bij de centrale overheid. Dit is dus vergelijkbaar met de Nederlandse situatie. Wat de Belgische overheden aan exacte maatregelen nemen is nog niet bekend.

  LNV neemt nu geen aanvullende maatregelen en zijn op dit moment dezelfde maatregelen van kracht als voor deze melding. Nog steeds geldt de maatregel dat vervoermiddelen voor evenhoevigen die terugkomen uit landen met uitbraken in gehouden varkens onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een tweede reiniging en ontsmetting (R&O) moeten ondergaan op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats. In België is geen uitbraak vastgesteld bij gehouden varkens, dus voor transporten uit België geldt deze maatregel niet.

  We willen u er opnieuw op wijzen dat het nemen van bio-veiligheidsmaatregelen op bedrijven en voor vervoermiddelen, materialen etc. van het grootste belang is en dat alle belanghebbenden verantwoordelijk zijn voor het toepassen van passende maatregelen en het voorkomen van introductie.

  Ook willen we u nogmaals wijzen op het swill verbod (etensresten (keukenafvallen) mogen niet aan varkens worden gevoerd) en op het belang om geen producten van varkens of wilde zwijnen uit besmette landen mee te nemen.

  U wordt ook verzocht om bij een verdenking (wild zwijn of gehouden varken) direct de NVWA te informeren.

  In Nederland vindt monitoring plaats van wilde zwijnen. Het bloed van geschoten wilde zwijnen wordt steekproefsgewijs onderzocht. Tot medio 2018 zijn ruim 900 monsters onderzocht die alle negatief waren.

  Wij zijn al in overleg met provincies en deskundigen en dit overleg zullen wij voortzetten om voorbereid te zijn op een mogelijke introductie in Nederland.

  De Belgische overheid heeft een persbericht uitgebracht dat is te vinden op:
  http://www.favv.be/professionelen/publicaties/pers/2018/2018-09-13.asp

  bronvermelding: dit bericht is integraal overgenomen uit de nieuwsbrief van het ministerie van LNV

  Bron: Jagersvereniging | 14-09-2018

  Terug naar jachtnieuws
  • Aru Game Lodges
  • Stichting Jachtopleidingen Nederland
  • Zoobio.nl
  • Big Game Hunting Afrika
  • Bushcraftshop.nl
  • Jagen App
  • Vereniging Het Ree
  • Waidmannsheil