Inloggen

Update Afrikaanse varkenspest 28/09 – wekelijks overleg van deskundigen

Iedere week vindt er overleg plaats van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) met de varkenshouderijsector, de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel, de faunabeheereenheden, dierenartsen en de Jagersvereniging over de Afrikaanse varkenspest. Deze groep van deskundigen werkt constructief samen aan voorlichting, risico beperking en preventieve maatregelen. In deze update geeft de Jagersvereniging het laatste nieuws met betrekking tot de Afrikaanse Varkenspest.

Op 27 september zijn er bijkomende besmettingen van Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij wilde zwijnen in België. Voor zover wij kunnen nagaan is er nu sprake van 18 besmette dieren. De nieuwe besmettingen zijn gevonden in het al vastgestelde afgesloten gebied van 63.000 hectare in de provincie Luxemburg, Wallonië. De huidige maatregelen blijven van kracht. Tot op heden zijn er geen beperkingen voor jacht, beheer en schadebestrijding buiten het besmette gebied. In het besmette gebied zijn alle jachtvormen tot minstens 15 oktober verboden.

Maatregelen bij jacht in het buitenland
Voor alle jagers, drijvers, honden en andere bij de jacht betrokkenen buiten het besmette gebied is er op dit moment geen restrictie bekend. De Jagersvereniging beveelt het volgende aan:

Hoe eerder zieke wilde zwijnen gemeld worden hoe kleiner het gebied van besmetting kan zijn. Hierdoor wordt de kans van bestrijding ook groter.

Oproep jagers: blijf alert, meld verdachte situaties en neem hygiënemaatregelen
De Jagersvereniging doet nogmaals de oproep aan jagers om alert te blijven, in Nederland en in het buitenland op bijzondere gedragingen en afwijkend ontweidsel bij wilde zwijnen. Ook de hygiënemaatregelen moeten nauwkeurig worden opgevolgd om verdere verspreiding te voorkomen.

Vindt u dode wilde zwijnen? Versleep het karkas niet maar bel direct met het landelijk meldpunt voor dierziekten, telefoonnummer: 045 – 5463188 (zorg dat u dit nummer altijd bij de hand heeft).

Inzet Jagersvereniging: maak bewegingsjacht mogelijk en sta geluiddempers en nachtzichtapparatuur toe
De Jagersvereniging blijft inzetten op verruiming van de mogelijkheden voor jagers om de wilde zwijnenstand zo laag mogelijk te krijgen, zodat de kans dat het virus hier landt zo klein mogelijk is. De vereniging vraagt het ministerie van LNV om bewegingsjacht, geluidsdempers en nachtzichtapparatuur voor alle jagers beschikbaar te maken en vraagt de provincies om in alle gebieden de jacht op wilde zwijnen mogelijk te maken.

Bron: Jagersvereniging | 01-10-2018

Terug naar jachtnieuws