Inloggen

Hazenpest in Overijssel

Meerdere jagers binnen de WBE Zenderen, gelegen in de provincie Overijssel, meldden sinds oktober verhoogde sterfte van hazen en konijnen. Intussen zijn uit dit gebied vier hazen voor onderzoek naar DWHC verstuurd. Van één haas is intussen de uitslag bekend, dit dier had tularemie, ook wel hazenpest genoemd. De andere hazen zijn nog in onderzoek.

Hazenpest
Hazenpest wordt veroorzaakt door de bacterie Francisella tularensis. Deze ziekte kan bij zeer veel diersoorten voorkomen, maar vooral hazen en knaagdieren zijn gevoelig.

Overdracht
De bacterie is van dier op mens overdraagbaar, maar niet van mens op mens.
Een besmetting kan op verschillende manieren plaatsvinden.


Omdat nog veel onduidelijk is hoe de overdracht van tularemie in Nederland verloopt, is in november 2016 de ziekte bij mensen meldingsplichtig geworden. Brononderzoek kan meer inzicht opleveren over de besmettingsroutes en dat maakt het weer mogelijk om zo betere preventieve maatregelen te kunnen adviseren. Voor dieren (niet zijnde vee of nertsen) bestond al een meldingsplicht.

Afgelopen week nog zijn in Beieren negen jagers ziek geworden, waarvan er acht in het ziekenhuis zijn beland.

Symptomen mens
Wanneer de besmetting via een (soms niet zichtbare) wond plaatsvindt, ontstaat binnen enkele dagen een zweer ter plaatse van de wond en/of een ontsteking van de regionale lymfklieren. Hetgeen zich uit in bijvoorbeeld zwelling van de arm en/of opgezette lymfeklieren in de oksel of lies aan de zijde van respectievelijk de aangedane arm of been. De ziekte gaat gepaard met koorts en griepachtige verschijnselen. Tularemie is in principe met antibiotica goed te behandelen, mits de juiste middelen worden ingezet.

Mocht u na contact met een dode haas en/of het villen van een haas klachten krijgen, geef dan bij uw arts aan dat er contact is geweest met hazen.

Aanvullende informatie over tularemie is beschikbaar op de website van het RIVM (www.rivm.nl > onderwerpen > T > Tularemie) en WBVR (https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Bioveterinary-Research/Dierziekten/Bacteriele-ziekten/Tularemie-hazenpest-1.htm)

Symptomen haas
Tijdens de uitbraak van hazenpest in 2015 in Friesland, werd aangegeven dat de hazen opvallend zwak en apathisch waren, een schommelende gang hadden en hun natuurlijke schuwheid waren verloren. Maar omdat deze symptomen ook bij andere hazenziekten voorkomen, is aan de hand van het gedrag of uiterlijk van een haas niet te zeggen welke ziekte het dier onder de leden heeft.

Symptomen honden
Ook honden kunnen besmet worden met hazenpest, al zijn ze minder gevoelig dan mensen en is de kans op ziekteverschijnselen kleiner. In Nederland is een geval bekend waarbij een hond (lichte) ziekteverschijnselen vertoonde na het oplikken van bloed van een besmette haas. Honden zijn veel minder gevoelig voor de hazenpest-bacterie. Als ze worden besmet, zijn de ziekteverschijnselen meestal mild. Symptomen bij de hond zijn een verminderde eetlust gedurende een paar dagen, ze hebben eventueel koorts en zijn minder fit. Een dode haas kan ook een andere ziekte hebben, waar een hond gevoelig voor is. Geef dus nooit slachtafval en/of rauw vlees van een haas aan de hond.

Voorzorgsmaatregelen
Vooral jagers en mensen die in de natuur werken, hebben een grotere kans om besmet te raken. Daarom is het belangrijk om voorzorgsmaatregelen te nemen.


In sommige gevallen zijn extra beschermingsmaatregelen noodzakelijk:
Als na het ontweiden van hazen of konijnen de karkassen met water worden schoongespoten, zoals in sommige delen van Duitsland heel gebruikelijk is, is het aan te raden een mondkapje met FFP2 filter te gebruiken. Gewone mondkapjes houden de bacterie die tularemie veroorzaakt niet tegen. De fijne nevel die met het spuiten ontstaat, kan besmet zijn met de bacterie en worden ingeademd.

Of de negen jagers in Beieren (zie link boven) de hazen hebben schoongespoten of onder de kraan hebben schoongespoeld, is onbekend.

Meld dode hazen en konijnen
Treft u dode hazen of konijnen aan in een gebied, meld dit op www.dwhc.nl. In overleg kan besloten worden tot onderzoek van de aangetroffen dieren.

Bron: Dutch Wildlife Health Centre | 09-11-2018

Terug naar jachtnieuws