Inloggen

Provincie Limburg legt solide basis voor vrijwilligerswerk jagers en WBE’s

Op 6 december 2018 stuurde de Gedeputeerde Staten van Limburg een brief naar de voorzitter van de Jagersvereniging Limburg. Hierin waren meerdere belangrijke besluiten opgenomen die volgen op de aanbevelingen die de Jagersvereniging de provincie namens alle Limburgse wildbeheereenheden had gedaan.


Zo is er onder meer besloten om gesubsidieerde natuurbeheerders te vragen geen kosten aan jagers in rekening te brengen voor activiteiten die liggen besloten in de Faunabeheerplannen, komt er subsidie voor wildbeheereenheden voor de aanschaf van nachtzichtapparatuur en helpt de provincie mee het vlees van wilde zwijnen te promoten.


Hieronder een samenvatting van de brief met de belangrijkste besluiten.De inhoud van deze brief is de resultante van een zorgvuldig opgebouwde voorlichting aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten in Limburg die gelijktijdig met de inwerking van de Wet natuurbescherming in 2017 door de Jagersvereniging in Limburg werd opgestart. Door voorlichting te geven over de grote belangen die er voor de provincie spelen op het gebied van faunabeheer en schadebetaling en hen daarbij te wijzen op de gewijzigde wettelijke taken en verantwoordelijkheden voor jagers en wildbeheereenheden, ontstond bij de politici inzicht en draagvlak voor ondersteunende maatregelen om jagers nog beter te faciliteren bij hun taak.


Continuïteit in faunabeheer

Nadat in 2017 al het project “Continuïteit faunabeheer” met financiële ondersteuning van de provincie (€300.000,– voor 3 jaren) werd opgestart, hebben Gedeputeerde Staten Limburg op dinsdag 4 september jongstleden een aantal nieuwe besluiten genomen waarmee de wildbeheereenheden nog beter toegerust het faunabeheer met betrekking tot wilde zwijnen in de 0-stand gebieden in Limburg kunnen intensiveren.


Voorzitter Wim Grave: ‘Solide basis voor vrijwilligerswerk van jagers’

‘Met deze genomen besluiten wordt een nog grotere solide basis gecreëerd voor het vrijwilligerswerk dat jagers en wildbeheereenheden in Limburg uitvoeren ten behoeve van het faunabeheer,’ aldus Wim Grave, voorzitter Jagersvereniging Limburg.Bron: Jagersvereniging | 08-12-2018

Terug naar jachtnieuws