• Jagersagenda & Jachtalmanak 2021
 • Decathlon - Online Jachtwinkel
 • Jagen App
 • Avanti Sport
 • Pluto Sport
 • Provinciale Statenverkiezingen 2019 – Jagersvereniging vraagt aandacht voor leefbaarheid en biodiversiteit in buitengebied

  Op 20 maart 2019 gaan de Nederlanders weer naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Een belangrijk mijlpaal voor de Jagersvereniging en de organisaties die samen het Nederlandse buitengebied vormen. In de maanden naar de verkiezingen zal de Jagersvereniging hier meerdere malen over berichten. Vandaag: het pleidooi van de Jagersvereniging en de programma’s van de verschillende partijen per provincie.

  Jagersvereniging vraagt aandacht voor de belangen van jagers en wildbeheereenheden
  De Jagersvereniging komt op voor de belangen van jagers, lokale jagersverenigingen (wildbeheereenheden) en buitenmensen in heel Nederland. De Jagersvereniging heeft daarom partijen gevraagd om in hun verkiezingsprogramma’s aandacht te besteden aan de leefbaarheid en biodiversiteit van het Nederlandse buitengebied. De Provinciale Statenverkiezingen zijn daarbij een belangrijke stap in het Nederlandse politieke proces. Tijdens deze verkiezingen worden de leden gekozen die er voor zorgen dat de plannen in de provincie worden uitgevoerd.

  De volgende punten zijn volgens de Jagersvereniging van groot belang voor het vormen van een leefbaar en biodivers buitengebied:

  Er moet een balans komen tussen bescherming van talrijke diersoorten en schade aan de landbouw.
  Er moet een duidelijke keuze gemaakt worden voor behoud van weidevogels in ons landschap
  Er moet meer actie ondernomen worden voor een veilig buitengebied, met voldoende toezicht om de criminaliteit tot een
  aanvaardbaar minimum terug te brengen.
  Er moeten werkbare regels gesteld worden om benutting van het landschap mogelijk te maken, zolang dat niet afdoet aan de biodiversiteit.
  Jagersvereniging: ‘Aandacht voor leefbaarheid en biodiversiteit’
  Ons landschap is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Steeds meer Nederlanders willen wild eten en de Nederlandse overheid doet een steeds groter beroep op de vrijwillige jagers voor de uitvoering van haar beleid. Tegelijkertijd trekt zij het toezicht uit het buitengebied terug, waardoor de georganiseerde criminaliteit in het buitengebied toeneemt. De Jagersvereniging heeft een pamflet opgesteld waarbij de partijen worden gevraagd aandacht te besteden in hun verkiezingsprogramma aan de leefbaarheid en biodiversiteit in het Nederlands buitengebied.

  Samen werken voor meer leefbaarheid en biodiversiteit – Pleidooi Jagersvereniging Provinciale Verkiezingen 2019

  Verkiezingsprogramma’s
  U vindt hieronder een overzicht van alle partijen met hun verkiezingsprogramma’s zover die nu al bekend zijn, gerangschikt per provincie.

  Klik hier voor uw provincie:

  Groningen
  Drenthe
  Friesland
  Flevoland
  Noord-Holland
  Zuid-Holland
  Utrecht
  Zeeland
  Overijssel
  Gelderland
  Noord-Brabant
  Limburg
  Groningen
  50 Plus: Verkiezingsprogramma Provinciale Staten
  Christen-Democratisch Appél (CDA): Samen aan de slag voor Groningen!
  ChristenUnie (CU): Ruimte voor elkaar
  Democraten 66 (D66): Kies voor de toekomst
  GroenLinks: GroenLinks gaat verder
  Groninger Belang: Groningen verdient beter!
  Partij van de Arbeid (PvdA): Zekerheid voor Groningen
  Partij voor de Dieren (PvdD): Plan B voor Groningen
  Partij voor de Vrijheid (PVV): PVV, Oog voor Groningen
  Partij voor het Noorden (PvhN): Groningen is van Ons!!!!
  Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP):
  Socialistische Partij (SP)
  Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD): Met de Groninger VVD kán het
  Drenthe
  50 Plus: Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2019
  Christen-Democratisch Appél (CDA): Ook morgen Drenthe
  ChristenUnie (CU): Voor een waardevol Drenthe
  Democraten 66 (D66): Nieuwe energie voor iedereen!
  GroenLinks: Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2019
  Partij van de Arbeid (PvdA): Zeker in Drenthe!
  Partij voor de Dieren (PvdD): Plan B voor Drenthe
  Partij voor de Vrijheid (PVV): Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2019
  Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP): Voor duidelijke politiek! Voor ons principieel Drenthe!
  Socialistische Partij (SP): Tijd voor rechtvaardigheid
  Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD): Voluit Voor Drenthe\
  Onafhankelijke Partij Drenthe (OPD): Sociaal bewogen, lokaal betrokken en onafhankelijk
  Friesland
  50 Plus:
  Christen-Democratisch Appél (CDA): Goed voor Elkaar
  ChristenUnie (CU): Waardevol
  Democraten 66 (D66): Trochpakke
  GroenLinks: Tijd voor verandering
  Partij van de Arbeid (PvdA): Winnen op punten
  Partij voor de Dieren (PvdD): Plan B voor Friesland
  Partij voor de Vrijheid (PVV): Fryslân Earst!
  Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP):
  Socialistische Partij (SP): Tijd voor Rechtvaardigheid
  Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD): Samen. Sterker. Doen
  Flevoland
  50 Plus: Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2019
  Christen-Democratisch Appél (CDA): Samen Flevoland
  ChristenUnie (CU): Waardevol werken aan Flevoland
  Democraten 66 (D66): Kiezen voor de toekomst
  GroenLinks: Voor verandering! Groener, socialer en vrijer
  Partij van de Arbeid (PvdA): Zeker zijn van een sterk en sociaal Flevoland
  Partij voor de Dieren (PvdD): Plan B voor Flevoland
  Partij voor de Vrijheid (PVV): Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2019
  Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
  Socialistische Partij (SP): Sociaal, Rechtvaardig en Verbindend
  Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD): Voor Flevoland
  Noord-Holland
  50 Plus: Speerpunten voor de Provinciale Statenverkiezingen
  Christen-Democratisch Appél (CDA): Beschermen wat van waarde is. Daarom een sterk Europa
  ChristenUnie (CU)/ Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP): Een toekomstbestendig Noord-Holland
  Democraten 66 (D66): Bouwen aan de Toekomst
  Groenlinks: Samen voor Verandering. Duurzamer, Groener en Socialer (concept)
  Partij van de Arbeid (PvdA): Zeker zijn van een Sociaal Noord Holland
  Partij voor de Dieren (PvdD): Plan B voor Noord- Holland
  Partij voor de Vrijheid (PVV): Uw vrijheid. Uw geld. Uw mening
  Socialistische Partij (SP): Tijd voor een sociaal en rechtvaardig Noord-Holland
  Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD): Kansen creëren én benutten
  Zuid-Holland
  50 Plus: van Welvaart naar Welzijn
  Christen-Democratisch Appél (CDA): Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2019 (concept)
  ChristenUnie (CU):DURFT
  Democraten 66 (D66): Energie voor de Toekomst
  Forum voor Democratie (FvD)
  GroenLinks: Duurzaam, groen, open en sociaal
  Partij van de Arbeid (PvdA): Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2019
  Partij voor de Dieren (PvdD): Plan B voor Zuid-Holland
  Partij voor de Vrijheid (PVV): Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2019
  Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP): natuurlijk SGP!
  Socialistische Partij (SP): Tijd voor rechtvaardigheid
  Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD): Duurzaam doorpakken
  Utrecht
  50 Plus: Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2019
  Christen-Democratisch Appél (CDA):
  ChristenUnie (CU)
  Democraten 66 (D66): Gezond, duurzaam, vernieuwend
  Forum voor Democratie (FvD)
  GroenLinks: Groen, gezond en samen
  Partij van de Arbeid (PvdA): Zeker zijn van Utrecht voor iedereen
  Partij voor de Dieren (PvdD): Plan B voor Utrecht
  Partij voor de Vrijheid (PVV): Ons Nederland
  Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP): Voor een gezonde provincie Utrecht!
  Socialistische Partij (SP): Tijd voor een rechtvaardig Utrecht
  Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD): Utrecht groeit!
  Zeeland
  50 Plus: Speerpunten voor de Provinciale Statenverkiezingen
  Christen-Democratisch Appél (CDA): Nadenken over de toekomst van Zeeland
  ChristenUnie (CU): Waardevol Zeeland
  Democraten 66 (D66): Kies voor de Toekomst
  GroenLinks: Samen naar een schoon Zeeland
  Partij van de Arbeid (PvdA): Zeker zijn – dat iedereen meetelt
  Partij voor de Dieren (PvdD): Plan B voor Zeeland
  Partij voor de Vrijheid (PVV): Recht door zee!
  Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP): Betrouwbaar en daadkrachtig
  Socialistische Partij (SP): Verkiezingsprogramma Provincale Staten 2019
  Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD): Investeren in Zeeland
  Overijssel
  50 Plus: 50Plus geeft ouderen een stem!
  Christen-Democratisch Appél (CDA): Keuzes voor een beter Overijssel. Dichtbij, Duurzaam, Doen
  ChristenUnie (CU): Met elkaar Overijssel
  Democraten 66 (D66): Groen, duurzaam en sociaal
  GroenLinks: Samen maken wij Overijssel
  Partij van de Arbeid (PvdA): Zeker zijn – in Overijssel
  Partij voor de Dieren (PvdD): Plan B voor Overijssel
  Partij voor de Vrijheid (PVV): Ons Overijssel
  Socialistische Partij (SP): Rechtvaardig veranderen
  Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP): Bouwen en bewaren
  Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD): Ons Overijssel
  Gelderland
  50 Plus: Voor integer bestuur!
  Christen-Democratisch Appél (CDA): Samen voor een beter Gelderland
  ChristenUnie (CU): Waardevol Gelderland
  Democraten 66 (D66): Gezond Gelderland
  GroenLinks: Mooi, sociaal en klimaatneutraal
  Partij van de Arbeid (PvdA): Zeker zijn
  Partij voor de Dieren (PvdD): Plan B voor Gelderland
  Partij voor de Vrijheid (PVV): Gelderland is van ons!
  Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP): Samen voor het Gelderland van morgen
  Socialistische Partij (SP): Niemand aan de kant
  Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD): Werken, Wonen, Wegen en Duurzaam
  Noord-Brabant
  50 Plus: Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2019
  Christen-Democratisch Appél (CDA): 100% Brabant. Brabant blijft Brabant
  ChristenUnie (CU)/Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP): Het goede zoeken voor Brabant (gezamenlijk programma)
  Democraten 66 (D66): Gezond, duurzaam, vernieuwend
  GroenLinks: Een groener, gezonder en gas(t)vrijer Brabant
  Partij van de Arbeid (PvdA): Zeker zijn
  Partij voor de Dieren (PvdD): Plan B voor Noord-Brabant
  Partij voor de Vrijheid (PVV): Voor ónze Brabanders
  Socialistische Partij (SP): Beter Brabant
  Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD): Thuis in ons Brabant
  Limburg
  50 Plus: Speerpunten voor de Provinciale Statenverkiezingen 2019
  Christen-Democratisch Appél (CDA): Zin in Limburg!
  Democraten 66 (D66): Kies voor de Toekomst
  GroenLinks: Limburg: duurzaam, sociaal en rechtvaardig
  Partij van de Arbeid (PvdA): Naar een zeker toekomst voor alle Limburgers
  Partij voor de Dieren (PvdD): Plan B voor Limburg
  Partij voor de Vrijheid (PVV): Wiejer wirke aan ós Limburg
  Socialistische Partij (SP): Tijd voor Rechtvaardigheid
  Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD): Limburgs Lef!


  Bron: Jagersvereniging | 27-12-2018

  Terug naar jachtnieuws
  • Aru Game Lodges
  • Stichting Jachtopleidingen Nederland
  • Zoobio.nl
  • Big Game Hunting Afrika
  • Bushcraftshop.nl
  • Jagen App
  • Vereniging Het Ree
  • Waidmannsheil