Inloggen

Provinciale Statenverkiezingen 2019 – Jagersvereniging vraagt aandacht voor leefbaarheid en biodiversiteit in buitengebied

Op 20 maart 2019 gaan de Nederlanders weer naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Een belangrijk mijlpaal voor de Jagersvereniging en de organisaties die samen het Nederlandse buitengebied vormen. In de maanden naar de verkiezingen zal de Jagersvereniging hier meerdere malen over berichten. Vandaag: het pleidooi van de Jagersvereniging en de programma’s van de verschillende partijen per provincie.

Jagersvereniging vraagt aandacht voor de belangen van jagers en wildbeheereenheden
De Jagersvereniging komt op voor de belangen van jagers, lokale jagersverenigingen (wildbeheereenheden) en buitenmensen in heel Nederland. De Jagersvereniging heeft daarom partijen gevraagd om in hun verkiezingsprogramma’s aandacht te besteden aan de leefbaarheid en biodiversiteit van het Nederlandse buitengebied. De Provinciale Statenverkiezingen zijn daarbij een belangrijke stap in het Nederlandse politieke proces. Tijdens deze verkiezingen worden de leden gekozen die er voor zorgen dat de plannen in de provincie worden uitgevoerd.

De volgende punten zijn volgens de Jagersvereniging van groot belang voor het vormen van een leefbaar en biodivers buitengebied:

Er moet een balans komen tussen bescherming van talrijke diersoorten en schade aan de landbouw.
Er moet een duidelijke keuze gemaakt worden voor behoud van weidevogels in ons landschap
Er moet meer actie ondernomen worden voor een veilig buitengebied, met voldoende toezicht om de criminaliteit tot een
aanvaardbaar minimum terug te brengen.
Er moeten werkbare regels gesteld worden om benutting van het landschap mogelijk te maken, zolang dat niet afdoet aan de biodiversiteit.
Jagersvereniging: ‘Aandacht voor leefbaarheid en biodiversiteit’
Ons landschap is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Steeds meer Nederlanders willen wild eten en de Nederlandse overheid doet een steeds groter beroep op de vrijwillige jagers voor de uitvoering van haar beleid. Tegelijkertijd trekt zij het toezicht uit het buitengebied terug, waardoor de georganiseerde criminaliteit in het buitengebied toeneemt. De Jagersvereniging heeft een pamflet opgesteld waarbij de partijen worden gevraagd aandacht te besteden in hun verkiezingsprogramma aan de leefbaarheid en biodiversiteit in het Nederlands buitengebied.

Samen werken voor meer leefbaarheid en biodiversiteit – Pleidooi Jagersvereniging Provinciale Verkiezingen 2019

Verkiezingsprogramma’s
U vindt hieronder een overzicht van alle partijen met hun verkiezingsprogramma’s zover die nu al bekend zijn, gerangschikt per provincie.

Klik hier voor uw provincie:

Groningen
Drenthe
Friesland
Flevoland
Noord-Holland
Zuid-Holland
Utrecht
Zeeland
Overijssel
Gelderland
Noord-Brabant
Limburg
Groningen
50 Plus: Verkiezingsprogramma Provinciale Staten
Christen-Democratisch Appél (CDA): Samen aan de slag voor Groningen!
ChristenUnie (CU): Ruimte voor elkaar
Democraten 66 (D66): Kies voor de toekomst
GroenLinks: GroenLinks gaat verder
Groninger Belang: Groningen verdient beter!
Partij van de Arbeid (PvdA): Zekerheid voor Groningen
Partij voor de Dieren (PvdD): Plan B voor Groningen
Partij voor de Vrijheid (PVV): PVV, Oog voor Groningen
Partij voor het Noorden (PvhN): Groningen is van Ons!!!!
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP):
Socialistische Partij (SP)
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD): Met de Groninger VVD kán het
Drenthe
50 Plus: Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2019
Christen-Democratisch Appél (CDA): Ook morgen Drenthe
ChristenUnie (CU): Voor een waardevol Drenthe
Democraten 66 (D66): Nieuwe energie voor iedereen!
GroenLinks: Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2019
Partij van de Arbeid (PvdA): Zeker in Drenthe!
Partij voor de Dieren (PvdD): Plan B voor Drenthe
Partij voor de Vrijheid (PVV): Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2019
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP): Voor duidelijke politiek! Voor ons principieel Drenthe!
Socialistische Partij (SP): Tijd voor rechtvaardigheid
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD): Voluit Voor Drenthe\
Onafhankelijke Partij Drenthe (OPD): Sociaal bewogen, lokaal betrokken en onafhankelijk
Friesland
50 Plus:
Christen-Democratisch Appél (CDA): Goed voor Elkaar
ChristenUnie (CU): Waardevol
Democraten 66 (D66): Trochpakke
GroenLinks: Tijd voor verandering
Partij van de Arbeid (PvdA): Winnen op punten
Partij voor de Dieren (PvdD): Plan B voor Friesland
Partij voor de Vrijheid (PVV): Fryslân Earst!
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP):
Socialistische Partij (SP): Tijd voor Rechtvaardigheid
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD): Samen. Sterker. Doen
Flevoland
50 Plus: Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2019
Christen-Democratisch Appél (CDA): Samen Flevoland
ChristenUnie (CU): Waardevol werken aan Flevoland
Democraten 66 (D66): Kiezen voor de toekomst
GroenLinks: Voor verandering! Groener, socialer en vrijer
Partij van de Arbeid (PvdA): Zeker zijn van een sterk en sociaal Flevoland
Partij voor de Dieren (PvdD): Plan B voor Flevoland
Partij voor de Vrijheid (PVV): Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2019
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Socialistische Partij (SP): Sociaal, Rechtvaardig en Verbindend
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD): Voor Flevoland
Noord-Holland
50 Plus: Speerpunten voor de Provinciale Statenverkiezingen
Christen-Democratisch Appél (CDA): Beschermen wat van waarde is. Daarom een sterk Europa
ChristenUnie (CU)/ Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP): Een toekomstbestendig Noord-Holland
Democraten 66 (D66): Bouwen aan de Toekomst
Groenlinks: Samen voor Verandering. Duurzamer, Groener en Socialer (concept)
Partij van de Arbeid (PvdA): Zeker zijn van een Sociaal Noord Holland
Partij voor de Dieren (PvdD): Plan B voor Noord- Holland
Partij voor de Vrijheid (PVV): Uw vrijheid. Uw geld. Uw mening
Socialistische Partij (SP): Tijd voor een sociaal en rechtvaardig Noord-Holland
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD): Kansen creëren én benutten
Zuid-Holland
50 Plus: van Welvaart naar Welzijn
Christen-Democratisch Appél (CDA): Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2019 (concept)
ChristenUnie (CU):DURFT
Democraten 66 (D66): Energie voor de Toekomst
Forum voor Democratie (FvD)
GroenLinks: Duurzaam, groen, open en sociaal
Partij van de Arbeid (PvdA): Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2019
Partij voor de Dieren (PvdD): Plan B voor Zuid-Holland
Partij voor de Vrijheid (PVV): Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2019
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP): natuurlijk SGP!
Socialistische Partij (SP): Tijd voor rechtvaardigheid
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD): Duurzaam doorpakken
Utrecht
50 Plus: Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2019
Christen-Democratisch Appél (CDA):
ChristenUnie (CU)
Democraten 66 (D66): Gezond, duurzaam, vernieuwend
Forum voor Democratie (FvD)
GroenLinks: Groen, gezond en samen
Partij van de Arbeid (PvdA): Zeker zijn van Utrecht voor iedereen
Partij voor de Dieren (PvdD): Plan B voor Utrecht
Partij voor de Vrijheid (PVV): Ons Nederland
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP): Voor een gezonde provincie Utrecht!
Socialistische Partij (SP): Tijd voor een rechtvaardig Utrecht
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD): Utrecht groeit!
Zeeland
50 Plus: Speerpunten voor de Provinciale Statenverkiezingen
Christen-Democratisch Appél (CDA): Nadenken over de toekomst van Zeeland
ChristenUnie (CU): Waardevol Zeeland
Democraten 66 (D66): Kies voor de Toekomst
GroenLinks: Samen naar een schoon Zeeland
Partij van de Arbeid (PvdA): Zeker zijn – dat iedereen meetelt
Partij voor de Dieren (PvdD): Plan B voor Zeeland
Partij voor de Vrijheid (PVV): Recht door zee!
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP): Betrouwbaar en daadkrachtig
Socialistische Partij (SP): Verkiezingsprogramma Provincale Staten 2019
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD): Investeren in Zeeland
Overijssel
50 Plus: 50Plus geeft ouderen een stem!
Christen-Democratisch Appél (CDA): Keuzes voor een beter Overijssel. Dichtbij, Duurzaam, Doen
ChristenUnie (CU): Met elkaar Overijssel
Democraten 66 (D66): Groen, duurzaam en sociaal
GroenLinks: Samen maken wij Overijssel
Partij van de Arbeid (PvdA): Zeker zijn – in Overijssel
Partij voor de Dieren (PvdD): Plan B voor Overijssel
Partij voor de Vrijheid (PVV): Ons Overijssel
Socialistische Partij (SP): Rechtvaardig veranderen
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP): Bouwen en bewaren
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD): Ons Overijssel
Gelderland
50 Plus: Voor integer bestuur!
Christen-Democratisch Appél (CDA): Samen voor een beter Gelderland
ChristenUnie (CU): Waardevol Gelderland
Democraten 66 (D66): Gezond Gelderland
GroenLinks: Mooi, sociaal en klimaatneutraal
Partij van de Arbeid (PvdA): Zeker zijn
Partij voor de Dieren (PvdD): Plan B voor Gelderland
Partij voor de Vrijheid (PVV): Gelderland is van ons!
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP): Samen voor het Gelderland van morgen
Socialistische Partij (SP): Niemand aan de kant
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD): Werken, Wonen, Wegen en Duurzaam
Noord-Brabant
50 Plus: Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2019
Christen-Democratisch Appél (CDA): 100% Brabant. Brabant blijft Brabant
ChristenUnie (CU)/Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP): Het goede zoeken voor Brabant (gezamenlijk programma)
Democraten 66 (D66): Gezond, duurzaam, vernieuwend
GroenLinks: Een groener, gezonder en gas(t)vrijer Brabant
Partij van de Arbeid (PvdA): Zeker zijn
Partij voor de Dieren (PvdD): Plan B voor Noord-Brabant
Partij voor de Vrijheid (PVV): Voor ónze Brabanders
Socialistische Partij (SP): Beter Brabant
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD): Thuis in ons Brabant
Limburg
50 Plus: Speerpunten voor de Provinciale Statenverkiezingen 2019
Christen-Democratisch Appél (CDA): Zin in Limburg!
Democraten 66 (D66): Kies voor de Toekomst
GroenLinks: Limburg: duurzaam, sociaal en rechtvaardig
Partij van de Arbeid (PvdA): Naar een zeker toekomst voor alle Limburgers
Partij voor de Dieren (PvdD): Plan B voor Limburg
Partij voor de Vrijheid (PVV): Wiejer wirke aan ós Limburg
Socialistische Partij (SP): Tijd voor Rechtvaardigheid
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD): Limburgs Lef!


Bron: Jagersvereniging | 27-12-2018

Terug naar jachtnieuws