Inloggen

Jagersvereniging vraagt aandacht voor leefbaarheid en biodiversiteit buitengebeid tijdens coalitieonderhandelingen – provincie Zuid-Holland

In de provincies zijn de gesprekken over de vorming van nieuwe colleges en een nieuw coalitieakkoord begonnen. Het coalitieakkoord en het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zijn erg belangrijk voor de Nederlandse jager. De nieuwe coalitie bepaalt het uitvoeringsprogramma van de Wet natuurbescherming. Namens alle jagers en andere natuurliefhebbers in de provincie vraagt de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging Zuid-Holland de provinciale partijen om nadrukkelijk aandacht te besteden aan een beter leefbaar landschap en hier ook voldoende middelen voor vrij te maken.

De Jagersvereniging heeft in een pamflet de politiek opgeroepen de leefbaarheid van en de biodiversiteit in het buitengebied te vergroten. Hieronder de belangrijkste zaken die in Samen werken aan meer leefbaarheid en biodiversiteit aan de orde zijn gesteld.

Een belangrijk deel van de bevoegdheden met betrekking tot natuurbeheer vallen onder de bevoegdheid van de provincies. Daarom vraagt de provincie Zuid-Holland in onderstaande video onder andere aandacht voor:


Wilfried van Wilgen, voorzitter Jagersvereniging Zuid-Holland: “uitvoering geven aan ontheffingen voelen en zien wij alsof wij met een opdracht van de provincie buiten zijn. Dat doen wij met passie en plezier maar het zou heel erg fijn voor ons zijn als de ontheffingen duidelijk zijn.”

Bekijk hier de video van de provincie Zuid-Holland:


Bron: Jagersvereniging | 26-03-2019

Terug naar jachtnieuws