Inloggen

Jagersvereniging vraagt aandacht voor leefbaarheid en biodiversiteit buitengebied tijdens coalitieonderhandelingen – provincie Noord-Brabant

In de provincies zijn de gesprekken over de vorming van nieuwe colleges en een nieuw coalitieakkoord begonnen. Het coalitieakkoord en het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zijn erg belangrijk voor de Nederlandse jager. De nieuwe coalitie bepaalt het uitvoeringsprogramma van de Wet natuurbescherming. Namens alle jagers en andere natuurliefhebbers in de provincie vraagt de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging Noord-Brabant de provinciale partijen om nadrukkelijk aandacht te besteden aan een beter leefbaar landschap en hier ook voldoende middelen voor vrij te maken.

De Jagersvereniging heeft in een pamflet de politiek opgeroepen de leefbaarheid van en de biodiversiteit in het buitengebied te vergroten. Hieronder de belangrijkste zaken die in Samen werken aan meer leefbaarheid en biodiversiteit aan de orde zijn gesteld.

Een belangrijk deel van de bevoegdheden met betrekking tot natuurbeheer vallen onder de bevoegdheid van de provincies. Daarom vraagt de provincie Noord-Brabant in onderstaande video onder andere aandacht voor:

Joost Ploos van Amstel, voorzitter Jagersvereniging Noord-Brabant stelt: “Ik nodig andere partijen van harte uit om op basis van inhoud te kijken hoe we samen vormgeven aan wildbeheer, schadebestrijding en jacht”

Bekijk hier de video van de provincie Noord-Brabant:


Bron: Jagersvereniging | 27-03-2019

Terug naar jachtnieuws