Inloggen

Provincie Friesland: beoordeling van aanvragen voor tegemoetkoming faunaschade aangepast

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten tot een aanpassing in de beoordeling van aanvragen, om een tegemoetkoming in faunaschade. Dit houdt in dat, naast controle van de gegevens in Faunaschade Registratie Systeem ((F)SRS), grondgebruikers zelf bijhouden en registreren of er wel of geen ganzen op de schadepercelen aanwezig zijn.

Bron: Bij12.nl | 23-04-2019

Terug naar jachtnieuws