• BioAmmo
 • Decathlon - Online Jachtwinkel
 • Avanti Sport
 • Pluto Sport
 • Tweede Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) corona-proof op bezoek bij Jagersvereniging Utrecht

  Vandaag was SGP Tweede Kamerlid Roelof Bisschop op werkbezoek bij de Jagersvereniging, in de provincie Utrecht. Doel van het werkbezoek was om meer te weten te komen over de huidige situatie rondom het haas, konijn en de wildlijst. Bisschop werd ontvangen door de voorzitter van de afdeling Utrecht, Jilles Bijker, in de polder van de Lopikerwaard. Ook Laurens Hoedemaker (Directeur) en Roderick Enzerink (Manager Public Affairs) waren aanwezig.


  Roelof Bisschop was onder de indruk: ‘Ook hier is weer te zien dat het haas en konijn zich goed handhaven in ons boerenlandschap. De SGP steunt een uitbreiding van de wildlijst. Het is ook duidelijk dat het huidige referentiejaar voor de rode lijst onrealistisch is en een vertekend beeld geeft van de huidige wildstand. We moeten vooral de ruimte bieden aan jagers, boeren en vrijwilligers om hun goede bijdrage te kunnen leveren aan ons landschap en aan de bescherming van weide- en akkervogels tegen predatoren als de vos.’


  In het polderlandschap waren veel wildsoorten te zien: houtduiven, wilde eend, fazanten en rammelende hazen. Daarnaast waren er ook veel smienten en ganzen te zien, die zich uitgebreid te goed doen aan het vele gras op de landbouwgronden. De boodschap van de Jagersvereniging daarbij was dan ook duidelijk: het is tijd om de wildlijst uit te breiden. Daarnaast lieten de recente teruggekeerde weidevogels het belang zien van een goed ingericht landschap en effectief predatiebeheer.


  Goede monitoring is belangrijk

  Het tellen van deze soorten en dat het belangrijk is om dit op gedegen manier te doen kwam veelvuldig ter sprake. Jagers in Nederland dragen daar op een wezenlijke manier aan bij, door een landelijk dekkend netwerk van tellingen. In de huidige rode lijst zoogdieren is daar helaas geen gebruik van gemaakt. De Jagersvereniging maakt daar werk van.


  Daarnaast werd ook duidelijk dat het huidige referentiejaar van 1950 een onrealistisch referentiejaar is voor de huidige populatiestand. In de omgeving van het werkbezoek zijn er veel ruimtelijke ontwikkelingen geweest waardoor het leefgebied van soorten wordt verkleind. Zo zijn er meer huizen, wegen en andere infrastructuur gebouwd. Het blijkt uit cijfers van zowel de Jagersvereniging als Sovon dat haas en konijn het laatste decennium stabiel zijn, waarbij de haas zelfs een stijging laat zien.


  Reactie Jagersvereniging

  Laurens Hoedemaker is blij met de betrokkenheid van Roelof Bisschop: ‘Roelof is een betrokken Kamerlid dat goed weet wat er speelt bij de boeren en jagers.’ Afdelingsvoorzitter Jilles Bijker voegt daaraantoe: ‘Ik ben blij dat we Kamerlid Bisschop het prachtige polderlandschap van de Lopikerwaard hebben kunnen laten zien en de belangrijke rol van de jager daarin.’


  Het bericht Tweede Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) corona-proof op bezoek bij Jagersvereniging Utrecht verscheen eerst op De Jagersvereniging.  Bron: Jagersvereniging | 19-02-2021

  Terug naar jachtnieuws
  • Aru Game Lodges
  • Stichting Jachtopleidingen Nederland
  • Big Game Hunting Afrika
  • Bushcraftshop.nl
  • 4WD Magazine
  • Vereniging Het Ree
  • Waidmannsheil