Inloggen

Gans (schadebestrijding)

Gewicht:
Varieerd per soort tot max 6 kg

Man:
Ganzerik of gent

Vrouw:
Gans

Voorkomen:
Verschilt per soort. Gezien de grote variëteit aan ganzen in Nederland volgt binnenkort een overzicht van de meest voorkomende soorten.

Bejagen/Beheren:
Schadebestrijding

Biotoop:
Verschilt per soort.

Voortplanting:
Verschilt per soort.

Bron: Stichting Jachtopleidingen Nederland (SJN)
Meer weten? Volg de cursus Jacht & Faunabeheer bij SJN: www.jachtopleiding.com.

Links naar websites over de gans: