Inloggen

Haas (jacht)

Gewicht:
3,5 – 5 kg

Man:
Rammelaar

Vrouw:
Moer

Voorkomen:
Komt vrijwel overal in Nederland voor. Het haas is van oorsprong een steppenbewoner, maar bevolkt nu de "cultuursteppen" van het open agrarische landschap. Ook in open bossen en op heidevelden treffen we deze langeafstandsloper aan.

Bejagen/Beheren:
Bejagen van 15 oktober t/m 31 december.

Biotoop:
De haas geeft de voorkeur aan open terrein met dekking in de vorm van hoog gras onder omheiningen, ruige slootkanten en hagen met ondergroei.

Voortplanting:
Gemiddeld 11 jongen per jaar; 1 tot 3 à 4 jongen per worp.

Bron: Stichting Jachtopleidingen Nederland (SJN)
Meer weten? Volg de cursus Jacht & Faunabeheer bij SJN: www.jachtopleiding.com.

Links naar websites over hazen: