Inloggen

Patrijs (jacht)

De patrijs is een zeer geliefde plattelandsvogel, een icoon van het agrarisch landschap. Gewicht:
ca. 400 gram

Man:
Haan

Vrouw:
Hen

Voorkomen:
Behalve in Noord-Sandinavi├ź, Zuid-Griekenland en ten zuiden van de Pyrenee├źn komt de patrijs overal in Europa voor. De Patrijs is en standvogel en meer plaatsgebonden dan de fazant.

Bejagen/Beheren:
De jacht op de patrijs is in Nederland niet geopend.

Biotoop:
De patrijs is een steppe- bossteppebewoner, in Nederland meer een cultuurvogel in gebieden met vooral akkerbouw. Door het verdwijnen van luwten en ruige randen langs bouwland (ruilverkaveling) is de patrijzenstand teruggelopen.

Voortplanting:
Van januari tot het midden van maart worden nieuwe spannetjes gevormd. Nest in hoog gras met 8 - 20 eieren (licht olijfbruin, niet gevlekt). Het broeden duurt gemiddeld 24 dagen (Eieren komen doorgaans in juni uit).

Bron: Stichting Jachtopleidingen Nederland (SJN)
Meer weten? Volg de cursus Jacht & Faunabeheer bij SJN: www.jachtopleiding.com.

Links naar websites over patrijzen: