• Donatiecampagne
 • Zooplus
 • Peak Sport
 • Pluto Sport
 • Jachtmoppen

  Twee jagers gaan op elandenjacht in Zweden. Ze worden door een piloot met een watervliegtuig naar het hoge noorden gevlogen. Bij het uitstappen zegt de piloot: "Let op: niet meer dan 4 elanden schieten, anders kunnen we ze niet mee terugnemen."
  Een paar dagen later landt de piloot weer op het meer om de jagers op te halen. En wat ligt er op de steiger: 6 elanden. De piloot voetert: "ik had toch gezegd dat jullie niet meer dan 4 elanden mochten schieten?" Waarop 1 van de jagers zegt: "Geen probleem voorig jaar hadden we er ook 6 en die hebben we ook meegenomen."
  De 6 elanden worden op de drijvers van het watervliegtuig gemonteerd en het vliegtuigje zet koers naar het begin van het meer voor een zo lang mogelijke aanloop.
  Vol gas raast het watervliegtuig over het meer en vlak voor het einde weet de piloot de kist de lucht in te krijgen, maar helaas staan er langs het meer veel hoge bomen en deze kan hij niet ontwijken. Het toestel stort neer en even later vraagt de ene jager versuft aan de andere jager: "Waar zijn we?" Waarop de ander antwoordt: "Ongeveer 100 meter verder dan vorig jaar."

  Er lopen 2 herten door het bos. Zegt de een tegen de ander: "Waarom heb jij eigenlijk een zonnebril op?" Zegt die ander: "Dat is omdat ik denk dat ik ree ben".

  Een jager komt onverwachts eerder thuis van een jachtdag. Hij komt boven en treft daar zijn vrouw aan in bed met 1 van zijn beste vrienden. Hij bedenkt zich geen moment en schiet zijn vriend dood. Waarop zijn vrouw zegt: "Je moet goed zo door gaan, dan hou je geen vriend meer over!"

  Een oude rijke man besluit te gaan jagen in Afrika en neemt zijn eveneens bejaarde hond mee. Op een dag was de hond te ver van het kamp gegaan en verdwaald. Plotseling zag hij een luipaard op hem afkomen die duidelijk de hond als zijn avondmaal had uitgezocht. De oude hond bedacht dat het zinloos was om te vluchten en zocht om zich heen naar een oplossing. Vlakbij lagen de botten van opgegeten dier en de hond nam snel een bot in zijn bek. Toen de luipaard vlakbij was zij de hond: "zo, dat was een heerlijke luipaard. Ik zou er nog wel één lusten”. De luipaard schrok van die woorden en dacht dat dit voor hem onbekende dier misschien wel gevaarlijker was dan hij dacht en hij ging er als een haas vandoor. Een aap die het geheel veilig vanuit een boom had zitten bekijken dacht dat hij uit deze situatie misschien wel een slaatje kon slaan en besloot de luipaard te gaan vertellen dat hij gefopt was om daarmee vriendjes te worden met de luipaard. En in de jungle is een vriendje nooit weg. De luipaard werd ontzettend boos toen hij hoorde dat hij in de maling was genomen en zei tegen de aap: "klim op mijn rug, dan zullen we die hond eens te grazen gaan nemen”. Toen de oude hond de luipaard met die aap op zijn rug aan zag komen keerde hij zijn rug naar hen toe en toen ze vlakbij waren zei hij: "ik snap niet waar die aap blijft, ik heb hem al een uur geleden gevraagd nog zo’n luipaard te gaan halen”.

  Wat is de overeenkomst tussen wapens en vrouwen? Als je ze lang genoeg in huis hebt, dan krijg je vanzelf neiging om te schieten!

  Een jager komt in een kroeg die bekend staat binnen het jagerswereldje en waar de nodige trofeeën aan de muur hangen. Hij raakt in gesprek met wat collega jagers en durft op een zeker moment de gedurfde bewering te doen, dat hij geblinddoekt aan een huid kan voelen wat voor een dier het is geweest en hoe het dier de dood heeft gevonden. "Onmogelijk," beweren de andere jagers en zij dagen hem uit het te bewijzen. Als de man het goed heeft, krijgt hij van iedereen een rondje. Heeft hij het fout, dan moet hij aan iedereen een rondje geven. Zo gezegd, zo gedaan. De man wordt geblinddoekt en krijgt een huid in zijn handen gedrukt. Na enig voelen, zegt hij: "Grizzly beer," en na het betasten van de schotwond: "Winchester, Kaliber .375 H&H Magnum.- 285 grain Grand Slam kogel." De jagers zijn stomverbaasd en vervolgens drinkt de man alle drankjes gretig op. Maar... er bestaat toch enige twijfel en men daagt hem nog een keer uit. Een van de jagers haalt een huid uit zijn auto en geeft die aan de geblinddoekte man, die weer begint de huid en de wond te betasten. "Bengaalse tijger, gedood door een schot met een Mauser Model 2000 Kaliber 9,3 X 64,- 270 grain Naturalis kogel." Met dit antwoord krijgt hij de handen op elkaar en vervolgens kan hij zich een compleet delirium zuipen. Zwaar bezopen gaat hij naar huis en kruipt stilletjes naast zijn vrouw het bed in. De volgende ochtend wordt hij wakker met de nodige koppijn en in de spiegel ziet hij, dat hij een gigantisch blauw oog heeft. "Ik weet dat ik gisteren knap gezopen heb, maar ik weet absoluut zeker, dat ik niet gevochten heb of me ergens tegen gestoten heb en toch heb ik een blauw oog?!" zegt hij tegen zijn vrouw. "Dat klopt," zegt zijn vrouw "dat heb ik gedaan." "Waarom?" vraagt hij. "Nou, toen je eenmaal in bed lag, begon je mij een beetje te betasten en te strelen en toen je met je hand aan mijn pruim zat, zei je ineens: "Stinkdier; gedood met een bijl."

  - Do you speak English? - Yes! - Name? - Abdul al-Rhazib. - Sex? - Three to five times a week. - No, no... I mean male or female? - Yes, male, female, sometimes camel. - Holy cow! - Yes, cow, sheep, animals in general. - But isn't that hostile? - Horse style, doggy style, any style! - Oh dear! - No, no! Deer runs too fast...

  Er lopen twee oudere jagers na de jacht al pratende terug van hun post. Het is inmiddels al donker geworden maar toch ontgaat het geritsel in de struiken een der jagers niet. Hij schoudert en schiet! Snel lopen ze beiden naar de aanschotplaats en in tegenstelling tot het verwachtte stuk wild ligt er een dode drijver in de struiken. Hevig geschrokken besluit de schutter de zakken van de dode drijver te doorzoeken op zoek naar enige identificatie. Tot zijn verrassing vindt hij in de portefeuille van de drijver € 25.000,00!!! De collega van de schutter zegt, dat is lekker € 12.500,00 de man. Waarop de schutter zegt: "JA, DAG! SCHIET ER ZELF MAAR EENTJE!”

  Een jager moet voor de rechter verschijnen. Officier van Justitie: "Edelachtbare, deze man heeft een buizerd geschoten”. Het OM eist een ontzegging van de jachtakte van 2 jaar en een boete van 1.000 Euro.” De rechter went zich tot de jager en vraagt: ”Klopt het dat u een buizerd heeft geschoten?” De jager antwoord dat hij van niets weet. De officier van Justitie: "Wij hebben verklaringen van getuigen!” De rechter bekijkt de verklaringen en schuift deze ter zijde. "Hier kan ik niets mee, diverse cruciale gegevens ontbreken”. Er rest mij dus niets dan deze mijnheer vrij te spreken.” De jager haalt opgelucht adem. De rechter roept hem bij zich en zegt: "U bent jager, ik heb altijd al willen weten Waar houtduif nou precies naar smaakt.” Waarop de jager antwoord: "De smaak van houtduif zit tussen havik en sperwer, maar lijkt toch nog wel het meest op buizerd”.

  Twee jagers bevinden zich in een bos. Opeens valt één van hen op de grond. Zijn ogen rollen naar achteren, hij wordt lijkbleek en het lijkt erop dat hij niet meer ademt. De andere jager pakt als de bliksem zijn mobiele telefoon en belt 112. Met de krop in de keel zegt hij tegen de telefoniste: "Mijn vriend is dood!! Wat kan ik doen!?” De telefoniste blijft ijzig kalm. "Rustig maar", zegt ze. "Laten we eerst zeker zijn of hij wel dood is.” De telefoniste hoort een stilte aan de andere kant van de lijn, en dan volgt een schot. De man komt terug aan de telefoon en zegt: "Oké, wat nu?”

  Juf, bezig met hoofdrekenen, vraagt aan Jantje in groep drie: "Jantje, er zitten tien vogels op een tak van een boom. Er komt een jager aan en die schiet één vogel dood. Hoeveel vogels zitten er dan nog in de boom?" Jantje denkt lang na en zegt: "Volgens mij niet één meer, na zo'n schot vluchten ze allemaal." "Nee Jantje", zegt de Juf, "zo bedoel ik het niet, als er één wordt geschoten blijven er negen over, maar je hebt er wel goed over nagedacht." "Goed juf", zegt Jantje, "mag ik u dan ook wat vragen?" "Tuurlijk", zegt juf. Jantje zegt: "Er zijn drie vrouwen met een ijsje, de ene likt eraan, de ander zuigt eraan en de derde bijt erin, wie is er getrouwd?" De juf, nog ongehuwd, denkt daar lang over na en zegt: "Degene die erin bijt!" "Nee juf", zegt Jantje, "degene met een trouwring, maar u heeft er wel goed over nagedacht!!!"

  Een jager zit in het veld als er een rouwstoet voorbij komt. De jager breekt zijn geweer, haalt de proppen eraf en neemt zijn hoed af. De stoet passeert en de jager zet zijn hoed weer op, plaats de proppen terug en klikt zijn geweer dicht. Aan het einde van de dag komt de jagermeester naar de man toe en zegt: "Dat deed je netjes, dat getuigt van respect hoor!” Waarop de jager antwoordt: "Ach ja, we waren toch 42 jaar getrouwd”…

  Een man gaat samen met een oude jager op jacht. De oude jager gooit zijn geweer aan en schiet een fazant. Hij roept: "Dat zijn er 2!”. Waarop de andere man vraagt: "Wat bedoel je met 2?” De oude jager antwoord: "Tsja, ongeveer 20 jaar geleden schoot ik de eerste!”

  Hoe vangt een jager een konijn? - Hij gaat achter een boom staan en doet het geluid van een wortel na!

  Er zitten 3 jagers na een dag jagen in Afrika rond het kampvuur. De 1e jager zegt trots: "Ik heb vandaag 2 leeuwen, 1 olifant en 1 zebra geschoten.” De 2e jager: "Ik heb 3 olifanten, 4 zebra’s en 2 luipaarden geschoten!” De 3e jager: "Dat is nog niets! Ik heb vandaag 152 nietons geschoten!” De 1e + 2e jager: "Nietons? Wat zijn dat dan?" "Ja,” zegt de 3e jager, "dat weet ik ook niet precies, maar ze waren zwart met kroeshaar en riepen de hele tijd: NIET ONS NIET ONS!”

  In een bos stond een jager plotseling oog in oog met een beer. Al zijn pogingen om de beer neer te schieten mislukten en de man zette het op een lopen. Toen hij aan het eind van zijn krachten was, draaide hij zich om, hief zijn handen ten hemel en riep: "Lieve God, leer deze beer wat religie is!" De lucht werd donker, het begon te donderen en een bliksemschicht kwam uit de wolken naar beneden. Vlak voor de beer raakte de bliksem met een donderende klap de grond! De beer keek wat verdwaasd om zich heen, keek vervolgens naar de hemel en zei: "Heer, zegen deze spijze, Amen!"

  Een jager leest een advertentie in de krant: "Unieke jachthond te koop.” Hij besluit te gaan kijken. De verkoper neemt hem mee naar het hok. De jager kijkt en zegt: "'Maar dat is gewoon een Labrador.” "Ja,” zegt de verkoper, "maar deze hond is echt uniek. We zullen wel eens even een stukje gaan jagen.” De verkoper haalt zijn geweer en de twee lopen met de hond naar het meer toe. De verkoper knalt een eend uit de lucht en de eend valt in het water. De hond loopt over het water naar de eend toe, neemt hem in zijn bek, en brengt 'm, over het water lopend mee terug naar de twee mannen. 'Dat is inderdaad bijzonder,' zegt de jager, 'wat moet die hond kosten?' 'Ja,' zegt de verkoper, 'hij is natuurlijk niet goedkoop: 5.000 Euro.' 'Wat?' zegt de jager, '5.000 Euro voor een hond die niet kan zwemmen?'

  Een man schrikt zich een ongeluk als hij door zijn keukenvenster een beer ziet ronddwalen in zijn achtertuin. In paniek zoekt hij in de gouden gids onder de rubriek dierenvangers het telefoonnummer van een berenjager. Deze belooft onmiddellijk te komen. Na een tijdje wordt er aangebeld. De man is een en al verbazing als er een klein tenger mannetje met een geweer aan zijn schouder voor hem staat die vergezeld is van een kleine hond. "En jij gaat die beer hier komen vangen?” vraagt de huisbaas vol verbazing. "Je moet niet ongerust zijn”, zegt het tengere kereltje. "Mijn hond en ik vormen een perfect op elkaar ingespeeld team; dagelijks knappen wij zulke karweitjes op.” Ondertussen geeft hij zijn geweer aan de huiseigenaar. "Hoe doen jullie dat dan, zo'n beer vangen?” vraagt de man. "Da's simpel zegt de berenvanger: ik klim in een boom, de beer klimt mij achterna, als de beer mij inhaalt dan duw ik hem naar beneden, als de beer dan op de grond valt dan bijt mijn hond hem in zijn ballen tot hij dood is.” "Ok”, zegt de huiseigenaar, "maar waarom heb je mij dan je geweer gegeven?” "Stel dat het mislukt en dat ikzelf uit de boom val, dan moet jij mijn hond doodschieten.”

  Een jager verzamelt ’s morgens vroeg in het donker zijn jachtuitrusting. Per ongeluk pakt hij een doos met tampons van zijn vrouw mee in plaats van zijn hagelpatronen. ’s Avonds komt hij teleurgesteld zonder tableau thuis. Zijn vrouw vraagt: "Heb je niets geschoten?” "Nee”, antwoordt de jager. "Ik heb wel 50 keer op dat konijn geschoten, maar hij wilde maar niet omvallen!” "Goh”, zegt zijn vrouw. "Hoe anders was het bij mij. Ik laat een kutscheet en de hond valt zo dood neer!”

  Het is groen en het heeft een gewei? Een dophertje…

  Het is bruin en heeft darmkrampjes? Een diareetje...

  Zit een giraffe in het bos een joint te draaien, komt er plots een konijn voorbij gerend. "Gatver”, zegt het konijn, "dat moet je niet doen, je kan beter met mij gaan rennen.” "Eigenlijk heeft het konijn gelijk”, denkt de giraffe en hij gooit z'n joint weg en rent met het konijn mee door het bos. Even later komen ze een olifant tegen die op het punt staat een gigantische lijn coke door z'n slurf op te snuiven. "Neeeeeeee”, roept het konijn, "dat moet je niet doen, denk na en ga met ons mee rennen door het bos.” De olifant kijkt naar z'n lijn en blaast alles met een puf de lucht in. "Hij heeft gelijk”, denkt de olifant en zo rennen ze met z'n drieën door het bos. Aan de rand van het bos zit een leeuw met z'n al afgebonden poot klaar om een shot heroïne te nemen. Op het moment dat de drie voorbij komen geeft ie het konijn een enorme klap tegen z'n bek. Het konijn landt bewusteloos 3 meter verder in de struiken waarop de giraffe en de olifant schreeuwen dat ie normaal moet doen. Zegt de leeuw: "Het is goed met jullie, iedere keer als dat kutkonijn aan de XTC heeft gezeten moet iedereen met hem door het bos gaan rennen... "

  De dokter is iemand die van jagen houdt. Als hij op een dag binnenkomt na een jachtpartij, zegt zijn vrouw: "En, ging het goed?” zegt de dokter: "Ja, ik heb twee hazen en vier nieuwe patiënten te pakken!”

  Een jongeman gaat voor het eerst jagen. Hij heeft namelijk een oud jachtgeweer gekregen voor zijn 18e verjaardag van de burgemeester van het dorp. De jongeman loopt rustig door het bos totdat hij een grote grizzlybeer ziet. De jongeman denkt: "Als ik die te pakken krijg, dan kan ik trots aan de rest van het dorp laten zien wat ik neergeschoten heb. De mensen zullen me dan aankijken als een echte volwassen man!” Dus de man legt aan en: Paf! Er komt een enorme rookwolk uit het oude jachtgeweer en wanneer de rook opgetrokken is gaat de jongeman kijken. Maar de jongeman ziet niks. "Jammer”, denk de jongen bij zichzelf, "ik zal wel misgeschoten hebben.” Net wanneer de jongeman verder wil lopen, wordt hij op zijn rug getikt. Hij draait om en daar staat de grizzlybeer. "Jongeman”, zegt de beer, "jij moet zo te zien nog veel leren. Omdat je net hebt geprobeerd om mij neer te schieten moet je me voor straf pijpen, anders sla ik je met mijn klauwen helemaal tot moes.” De jongeman is nog in de bloei van zijn leven en wil nog niet sterven, dus hij begint rustig de beer te pijpen. Maar de beer zegt: "Sneller! Sneller!!!” De jongeman voert het tempo op. "Sneller! Nog sneller!!” schreeuwt de beer. En de jongeman doet alles om die beer het naar zijn zin te maken, totdat de beer uiteindelijk klaarkomt. "Zo”, zegt de beer, "ga maar weer terug naar de bewoonde wereld en laat ik je nooit meer zien.” De jongeman pakt zijn oude jachtgeweer en rent ervandoor. ’s Avonds kan hij er niet van slapen en besluit om de volgende morgen weer het bos in te gaan met zijn jachtgeweer. "Ik moet die beer terugpakken”, zegt de jongen tegen zichzelf. De volgende dag sluipt de jongeman weer door het bos en na enkele minuten zoeken heeft hij al succes. Daar staat de grizzlybeer. De jongeman legt weer aan en: Pang! Er komt weer een rookwolk uit het oude jachtgeweer. Nadat de rookwolk weer is opgetrokken kijkt hij weer of hij de beer heeft neergeschoten. Maar weer niks te zien. "Hoe kan dat?” denkt de jongen. En op dat moment wordt de jongeman weer op zijn rug getikt. Daar staat de beer weer. "Tja”, zegt de beer, "je wil niet luisteren, hè. Buk maar even voorover,” zegt de beer. De jongeman buigt heel voorzichtig voorover en de beer gaat aan de gang. Na afloop zegt de beer: "Zo, nu heb je je lesje toch wel geleerd, hè?” De jongen kruipt er zo snel mogelijk vandoor. De jongen ligt thuis te peinzen wat hij met die beer aanmoet. D'r schiet niet echt een idee bij hem binnen en besluit om de volgende morgen weer het bos in te gaan. Na een tijdje ziet hij de grizzlybeer weer staan. Zonder te twijfelen legt hij weer aan en: Knal! Weer een enorme rookwolk volgt daarop en de jongen wacht weer tot de rook weg is getrokken. De jongen ziet wéér niks. Dan wordt de jongeman opnieuw op zijn rug getikt. Hij draait zich héél voorzichtig om en weer staat die beer daar. Zegt die beer: "Volgens mij kom jij hier helemaal niet om te jagen!”

  Hoe noem je het kind van een slechte jager? Een vegetariër!

  Een Amerikaan komt bij een Nederlandse vriend op bezoek. De vriend besluit om de Amerikaan het beste van Rotterdam te laten zien. Eerst gaan ze naar de prachtige Erasmusbrug. Rotterdammer zegt: "Zie je wat een mooie en bijzondere brug?" Reactie van de Amerikaan: "Wij hebben in San Francisco de Golden Gate Bridge, da's pas een mooie en bijzondere brug!" De Rotterdammer neemt hem daarna mee naar de Euromast en zegt vol trots: "Zoiets heb je zeker nog nooit gezien!?" Amerikaan antwoordt pedant dat het Empire State Building in New York veel hoger is. De Rotterdammer begint zich een beetje te irriteren aan de patserigheid van de Amerikaan en neemt hem mee naar de polders rond de Maasstad. Ze stoppen bij een weiland en de Rotterdammer pakt zijn jachtgeweer uit de achterbak, laadt het en schiet twee paarden dood. Amerikaan is helemaal van slag en roept: "Wat doe je nouuuuuuu?" Waarop de Rotterdammer antwoordt: "Die teringkonijnen hier worden ieder jaar groter!"

  In Amerika is gebruikelijk om te claimen wat je geschoten hebt. Een man jaagt al jaren en zijn vrouw is ondertussen ook enthousiast geworden en besluit om ook te gaan jagen. Op haar eerste jachtdag hoort haar man een schot en hij ziet zijn vrouw door het bos de heuvel aflopen. Verheugd loopt hij haar achterna. Hij ziet zijn vrouw in discussie met een andere man onderaan de heuvel staan. Hij hoort haar hard roepen "Dit is mijn claim!". De man heeft een rood hoofd van woede en schreeuwt terug: OK, OK, het is jouw claim, maar mag ik wel mijn zadel terug?!"

  Ken jij ook nog een goede jachtmop? Mail hem naar moppen@jagen.nl!
  • Aru Game Lodges
  • Stichting Jachtopleidingen Nederland
  • Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
  • Big Game Hunting Afrika
  • Bushcraftshop.nl
  • Vereniging Het Ree
  • Waidmannsheil