• Game Fair Belgium
 • Donatiecampagne
 • Zooplus
 • Peak Sport
 • Pluto Sport
 • Valkerij

  Valkerij is oorspronkelijk de kunst van het vangen en africhten van valken ten behoeve van de jacht. Vooral aan keizerlijke en koninklijke hoven was het een belangrijk en prestigieus tijdverdrijf. Brabanders speelden een aanzienlijke rol in vangst en handel van de valken. Tegenwoordig heeft de valkerij een bescheiden omvang. Nog steeds worden valken afgericht voor de jacht, maar het is doorgaans meer hobby dan beroep. Naast jacht zijn er andere doelen, in het bijzonder recreatie (vogelshows) en verjaging/overlastbestrijding van bijvoorbeeld meeuwen. Iemand die de valkerij beoefent is een valkenier. Men is pas valkenier als men de kennis en ervaring heeft om een roofvogel zodanig te trainen, dat deze op conditie is en in staat is prooi te bemachtigen. Voor de valkerij zijn verenigingen opgericht, er worden workshops gegeven en roofvogels worden gekweekt voor de valkerij. Voor deze en meer informatie zijn onderstaande websites beschikbaar.


  • Aru Game Lodges
  • Stichting Jachtopleidingen Nederland
  • Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
  • Big Game Hunting Afrika
  • Bushcraftshop.nl
  • Vereniging Het Ree
  • Waidmannsheil