• Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
 • Zooplus
 • Peak Sport
 • Pluto Sport
 • Jachtnieuws

  Wolf geen aanleiding voor opschorten faunabeheer Veluwe

  Stichting Faunabescherming vangt bot bij rechtbank

  Het beheer van grote hoefdieren op de Veluwe kan ondanks de komst van de wolf ... lees verder.
  Bron: Jagersvereniging | 02-06-2023

  Nieuwe Europese Uitvoeringsverordening Afrikaanse Varkenspest (AVP)

  Afgelopen 16 maart heeft de Europese Commissie een nieuwe uitvoeringsverordening gepubliceerd met betrekking tot de Afrikaanse Varkenspest. In deze nieuwe ... lees verder.
  Bron: Jagersvereniging | 02-06-2023

  Jagersvereniging: constructief gesprek met minister Van der Wal 

  De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) en de Nederlandse Organisatie voor ... lees verder.
  Bron: Jagersvereniging | 26-05-2023

  Meld dode wilde vogels via de nieuwe Vogelgriep-app

  Vogelgriep is inmiddels een ziekte die het hele jaar onder wilde vogels voorkomt in Nederland (endemisch). Met het opruimen van kadavers kan verspreiding beperkt ... lees verder.
  Bron: Jagersvereniging | 26-05-2023

  Nieuwe Europese Uitvoeringsverordening Afrikaanse Varkenspest (AVP)

  Om de verspreiding van Afrikaanse varkenspest door in het wild levende varkens te voorkomen, zijn goed gecoördineerde maatregelen van de lidstaten van cruciaal ... lees verder.
  Bron: Jagersvereniging | 26-05-2023

  Bejaging vrijgestelde soorten Noord-Holland per direct gestopt

  Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft de bejaging van de vrijgestelde soorten van deze provincie per direct gesloten. Dit besluit volgde deze ... lees verder.
  Bron: Jagersvereniging | 17-05-2023

  Zitting bodemprocedure tegen de Staat op 21 augustus 2023

  De rechtbank heeft de zittingsdatum bekendgemaakt van de bodemprocedure tegen de ministeriële regeling om de jacht op konijn in heel Nederland en de haas in de ... lees verder.
  Bron: Jagersvereniging | 12-05-2023

  Jagen op de vos kan voorlopig weer in Utrecht

  De Raad van State (RvS) heeft donderdag 11 mei besloten dat de ontheffing om de vos ook met lichtbakken te bejagen voorlopig weer van kracht is in Utrecht. Binnen ... lees verder.
  Bron: Jagersvereniging | 12-05-2023

  Internationale handtekeningenactie tegen jacht restricties in Europa

  Niet alleen in de Tweede Kamer ligt de uitvoering van de jacht onder vuur. Ook in Brussel liggen er enkele voorstellen op de plank, die de jacht op Europees niveau ... lees verder.
  Bron: Jagersvereniging | 12-05-2023

  Kuikens in het land, poes in de mand

  De Bond van Friese Vogelwachten (BFVW), roept kattenhouders op hun poes ’s nachts binnen te houden, dit doet ... lees verder.
  Bron: Jagersvereniging | 05-05-2023

  De Bond Friese Vogelwachten roept kattenhouders op hun poes ’s nachts binnen te houden

  De Bond van Friese Vogelwachten (BFVW), roept kattenhouders op hun poes ’s nachts binnen te houden,  dit doet ... lees verder.
  Bron: Jagersvereniging | 05-05-2023

  Pullen vliegen uit broedkorven bij Kasteel Amerongen

  In een van de door de Jagersvereniging geplaatste broedkorven bij Kasteel Amerongen is het nest uitgevlogen. In zeven dagen tijd werden er maar liefst twaalf eieren gelegd ... lees verder.
  Bron: Jagersvereniging | 28-04-2023

  Besluitvorming schadebestrijding Noord-Holland begin mei

  Jagersvereniging informeert leden

  Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft kennisgenomen van de uitspraak van de Raad ... lees verder.
  Bron: Jagersvereniging | 28-04-2023

  De Staat van het Dier

  Onlangs is de tweede rapportage van ‘Staat van het Dier’ verschenen met daarin de resultaten van een enquête, die ‘de staat van het dier in Nederland’ ... lees verder.
  Bron: Jagersvereniging | 25-04-2023

  Kamerleden verbazen zich over ‘beperkte uitleg’ minister over moties tellingen

  De brandbrief van de Jagersverenging, LTO, FPG en NOJG heeft geleid tot het voorstel van Caroline van der Plas (Boer Burger Beweging) richting haar collega’s om ... lees verder.
  Bron: Jagersvereniging | 21-04-2023

  volgende einde
  • Aru Game Lodges
  • Stichting Jachtopleidingen Nederland
  • Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
  • Big Game Hunting Afrika
  • Bushcraftshop.nl
  • Vereniging Het Ree
  • Waidmannsheil