Inloggen

Damhert (beheer)

Gewicht:
50 - 80 kg

Man:
Hert

Vrouw:
Hinde

Voorkomen:
Komt in Nederland voor op de Veluwe, Walcheren, de Kop van Schouwen-Duivenland, Amsterdamse Waterleidingduinen, in de Kennemerduinen en nog wat kleine populaties op andere plaatsen in het land.

Bejagen/Beheren:
Beheren volgens beheerplan (afschotvergunning).

Biotoop:
Damherten stellen geen hoge eisen aan hun verblijfplaats. Open terrein met afwisselende dekking en grasland is even goed als grotere bosgebieden.

Voortplanting:
De bronsttijd is eind oktober tot begin november. De bronstroep die meestal in de schemering te horen is, is een hees snurkend geluid. De beslagen hindes zetten, evenals bij edelherten, in juni van het jaar daarop één kalf.

Bron: Stichting Jachtopleidingen Nederland (SJN)
Meer weten? Volg de cursus Jacht & Faunabeheer bij SJN: www.jachtopleiding.com.

Links naar websites over damherten: