• Donatiecampagne
 • Zooplus
 • Peak Sport
 • Pluto Sport
 • Damhert (beheer)

  Het damhert is een evenhoevig zoogdier uit de familie van de hertachtigen.

  Wetenschappelijke naam: Dama dama
  Klasse: Mammalia (Zoogdieren)
  Familie: Cervidae (Hertachtigen)
  Gewicht: Mannelijk: 46 – 80 kg (Vrije uitloop, Volwassen)
  Draagtijd: 230 dagen
  Stam: Chordata (Chordadieren)
  Man: Hert, Vrouw: Hinde

  Voorkomen:
  Komt in Nederland voor op de Veluwe, Walcheren, de Kop van Schouwen-Duivenland, Amsterdamse Waterleidingduinen, in de Kennemerduinen en nog wat kleine populaties op andere plaatsen in het land.

  Bejagen/Beheren:
  Beheren volgens beheerplan (afschotvergunning).

  Biotoop:
  Damherten stellen geen hoge eisen aan hun verblijfplaats. Open terrein met afwisselende dekking en grasland is even goed als grotere bosgebieden.

  Voortplanting:
  De bronsttijd is eind oktober tot begin november. De bronstroep die meestal in de schemering te horen is, is een hees snurkend geluid. De beslagen hindes zetten, evenals bij edelherten, in juni van het jaar daarop één kalf.

  Bron: Stichting Jachtopleidingen Nederland (SJN)
  Meer weten? Volg de cursus Jacht & Faunabeheer bij SJN: www.jachtopleiding.com.

  Links naar websites over damherten:


  • Aru Game Lodges
  • Stichting Jachtopleidingen Nederland
  • Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
  • Big Game Hunting Afrika
  • Bushcraftshop.nl
  • Vereniging Het Ree
  • Waidmannsheil