Inloggen

Moeflon (beheer)

Gewicht:
ca. 30 kg

Man:
Ram

Vrouw:
Ooi

Voorkomen:
Afkomstig van Corsica en Sardinië, over Europa verspreid. Kröller zette ze in 1921 uit op de Hoge Veluwe (binnen in rasters).

Bejagen/Beheren:
Beheren volgens beheerplan (afschotvergunning).

Biotoop:
Heide, harde grassoorten, mossen, jonge dennen.

Voortplanting:
De bronsttijd loopt van eind oktober tot in december. Meestal vroeg in het voorjaar (soms al februari) zet het ooi één (zelden twee) lam.

Bron: Stichting Jachtopleidingen Nederland (SJN)
Meer weten? Volg de cursus Jacht & Faunabeheer bij SJN: www.jachtopleiding.com.

Links naar websites over moeflon: