• Donatiecampagne
 • Zooplus
 • Peak Sport
 • Pluto Sport
 • Vos (schadebestrijding)

  Gewicht:
  6 – 15 kg

  Man:
  Rekel

  Vrouw:
  Moer

  Voorkomen:
  De vos hebben we in Nederland altijd gekend. In de vroegere jaren overigens in veel geringere aantallen en bijvoorbeeld niet in de duinen. Hij komt in vrijwel geheel Europa, in een groot van Azië, het noordelijk deel van Afrika en in Noord-Amerika voor, maar dan wel in diverse kleurschakeringen. In Nederland komt de vos vrij algemeen voor op zand- en lössgronden, maar ook in de buurt van steden en dorpen en bij industrieterreinen.

  Bejagen/Beheren/Schadebestrijding:
  Schadebestrijding

  Biotoop:
  De vos kan zich goed aanpassen, zodat we hem zelfs in onze polders, waar voldoende rust, dekking en voedsel aanwezig is, kunnen aantreffen. De vos heeft echter het liefst terrein, waar bos, heide en/of weiden en akkers elkaar afwisselen, maar is gebonden aan de grotere boscomplexen. In zomer en herfst kunnen uitgestrekte akkers (maïs, bieten, enzovoorts), evenals ruigten als rietstroken, een tijdelijk leefgebied vormen.

  Voortplanting:
  Tussen begin januari en eind februari wordt de moervos loops. Afhaneklijk van de weersomstandigheden kan de rans- of roltijd, zoals deze periode wordt genoemd, enige weken eerder of later inzetten. De ransgeur van de moervos trekt vaak meerdere rekels uit de omgeving aan. Na de paring en een dracht van ongeveer 52 dagen werpt de moervos in maart of april drie tot zeven (soms meer) jongen, in een van te voren door haar uitgezochte en veilige "bouw". De jongen worden kort behaard geboren en zijn de eerste 14 dagen blind.

  Bron: Stichting Jachtopleidingen Nederland (SJN)
  Meer weten? Volg de cursus Jacht & Faunabeheer bij SJN: www.jachtopleiding.com.

  Links naar websites over vossen:


  • Aru Game Lodges
  • Stichting Jachtopleidingen Nederland
  • Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
  • Big Game Hunting Afrika
  • Bushcraftshop.nl
  • Vereniging Het Ree
  • Waidmannsheil